Zoetermeer, 22 december 2011

TLN en EVO verheugd  over uitspraak Europees hof van Justitie

De Oostenrijkse deelstaat Tirol moet het sectorale rijverbod voor vrachtauto’s opheffen. Dat heeft het Europees Hof van Justitie besloten na een klacht van de Europese Commissie (EC), Nederland en Italië. Het rijverbod geldt voor vrachtauto’s boven de 7.5 ton met een bepaald type goederen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn verheugd over de uitspraak. Het verbod is volgens de twee organisaties een belemmering van het vrij verkeer van goederen en draagt bovendien niet bij aan een schonere lucht. Oostenrijk is een belangrijk transitoland en als gevolg van het rijverbod moet veel vrachtverkeer richting Duitsland of Italië omrijden of verplicht met de trein.

Om de uitstoot van schadelijke stoffen door het vrachtvervoer over de weg te verminderen, heeft Oostenrijk in 2005 op de A12 over een lengte van 84 kilometer een rijverbod ingesteld voor vrachtauto’s boven de 7.5 ton die bepaalde goederen vervoeren. Het gaat daarbij om goederen zoals afval, motorvoertuigen, zand en stenen. Met deze maatregel wilde Oostenrijk er voor zorgen dat een deel van de goederenstroom over de A12 voortaan via het spoor zou verlopen. TLN en EVO zijn altijd tegenstander geweest van deze maatregel. De A12 vormt een essentiële schakel voor het transport tussen Zuid Duitsland en Noord Italië. Het rijverbod op deze snelweg vormt niet alleen een ernstige belemmering voor het vrij verkeer van goederen, maar treft juist ondernemers die geïnvesteerd hadden in het schoonste materieel. TLN en EVO hebben er altijd op gewezen dat milieumaatregelen gekoppeld moeten worden aan de uitstoot van vrachtauto’s en niet aan de goederen die ze vervoeren.

Conclusie Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie trekt nu dezelfde conclusie als TLN en EVO en heeft Oostenrijk op de vingers getikt. Het verbod is in strijd met het EU grondbeginsel van vrij verkeer van goederen. Oostenrijk moet het verbod opheffen en eerst goed onderzoeken welke minder ingrijpende alternatieve maatregelen het land kan nemen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen.

Reactie Oostenrijk

Tirol heeft aangegeven de uitspraak naast zich neer te leggen en het sectoraal rijverbod op een andere manier in te voeren. TLN en EVO houden de situatie nauwlettend in de gaten en zullen de Nederlandse  overheid en de EC verzoeken om actie te ondernemen wanneer naleving van de uitspraak uitblijft.