10-01-2011  TLN heeft met de Belastingdienst een overeenkomst bereikt over de verblijfskostenvergoedingen in het beroepsgoederenvervoer. De overeenkomst betreft de verblijfskostenvergoedingen op grond van artikel 40 en 41 van de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen en artikel 34 van de cao Goederenvervoer Nederland.

Gericht vrijgesteld

De Belastingdienst heeft bevestigd dat de onbelaste cao-vergoedingen voor verblijfkosten en overstaan volledig als gericht vrijgesteld kunnen worden aangemerkt. Dit geldt vooralsnog voor een periode van 5 jaar.

Loonbelasting

De werkkostenregeling houdt in dat maximaal 1,4 procent van het fiscale loon mag worden besteed aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Over het bedrag boven de 1,4 procent moet de werkgever loonbelasting betalen in de vorm van een eindheffing van 80 procent. Voor bepaalde vergoedingen kunnen gerichte vrijstellingen bestaan. De onbelaste cao-vergoedingen ten aanzien van verblijfkosten en overstaan zijn dus gerichte vrijstellingen.