07-11-2011  De transportsector laat in het derde kwartaal een daling zien van omzet, winst en bedrijvigheid. Ook de vraag naar personeel is gedaald. De terugval in vraag naar transport en logistieke diensten is voor een belangrijk deel het gevolg van het toegenomen gebrek aan consumentenvertrouwen in Europa. Dit blijkt uit het TLN-conjunctuurbericht over het derde kwartaal.

Minder vacatures

In het tweede kwartaal gaf 20 procent van alle ondernemers nog aan één of meer vacatures te hebben. Door de daling van het aantal orders en daarmee de bedrijvigheid in het derde kwartaal, is in het derde kwartaal de vraag naar nieuw personeel echter gedaald naar 13 procent. De vacaturegraad daalde van 2,5 procent in het tweede kwartaal naar 1,6 procent in het derde kwartaal.

Recessie

De helft van alle ondernemers houdt rekening met een recessie die zich volgens een meerderheid in het eerste kwartaal 2012 aandient. Minder opdrachten, een sterke prijsdruk, langere betalingstermijnen en een toenemend aantal faillissementen in de sector zijn voor hen sterke aanwijzingen voor een barre tijd die eraan komt.

De conjunctuurberichten van TLN verschijnen viermaal per jaar en worden samengesteld op basis van enquêtes onder ongeveer 1500 leden van de branchevereniging.