Zoetermeer, 20 juni 2012

Lastenverzwaring zet ondernemers verder onder druk

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO verzetten zich tegen de plannen voor afschaffing van het accijnsvoordeel op rode diesel voor het wegvoer en de logistiek. TLN en EVO waarschuwen voor de zeer nadelige economische effecten voor ondernemers. De organisaties roepen het Kabinet op om de wegtransportsector, net als de landbouw, te compenseren in de gestegen kosten. 

Nadelige effecten

Volgens het wetsvoorstel verdwijnt met ingang van 1 januari 2013 het accijnsvoordeel op rode diesel. Het Kabinet wil met deze maatregel de vergroening van de transport en logistiek sector stimuleren. Volgens TLN en EVO heeft afschaffing echter geen vergroeningseffect tot gevolg. Rode diesel wordt ondermeer gebruikt voor het aandrijven van koelinstallaties, wegenbouw en heftrucks. Aangezien er geen alternatieve brandstof voor deze apparatuur beschikbaar is, leidt de maatregel tot een directe kostenverhoging voor ondernemers. Zeker in deze barre economische tijden is het een onbegrijpelijke maatregel die grote gevolgen kan hebben.

Compensatiemaatregel

De lastenverzwaring zet de concurrentiepositie van veel ondernemers ten opzichte van het buitenland verder onder druk . TLN en EVO roepen het Kabinet daarom op om ondernemers die voor hun bedrijfsvoering afhankelijk zijn van rode diesel te compenseren. Zeker nu het Kabinet de landbouwsector ook een stimuleringsmaatregel heeft toegezegd om de nadelige effecten van het afschaffen van het accijnsvoordeel te compenseren. Het is onaanvaardbaar dat één bepaalde sector wordt bevoordeeld en de rest het nakijken heeft. ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’, aldus TLN en EVO