Zoetermeer, 30 augustus 2012

Resultaten bevestiging voor keuze variant Blankenburgtunnel

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn gelukkig met de uitkomsten van het extra onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar de Nieuwe Westelijk Oeververbinding (NWO) bij Rotterdam. Uit dit onderzoek komt wederom naar voren dat de Blankenburgtunnel de beste variant is tegen de laagst mogelijk kosten. Volgens TLN en EVO moet nu eindelijk de tijd van discussiëren voorbij zijn, nu overduidelijk is vastgesteld welke variant als beste uit de bus komt. Voor TLN en EVO is het onacceptabel dat de aanleg van de Blankenburgtunnel eventueel samengaat met alleen tol voor vrachtauto’s.  ‘Het is of tol voor iedereen of voor niemand’.

Uitkomst onderzoek geen verrassing

Vlak voor de zomer heeft de Tweede Kamer minister Schultz van Haegen verzocht om een extra onderzoek te doen naar de verschillende varianten voor een extra oeververbinding bij Rotterdam. Vandaag is dit onderzoek gepresenteerd. ‘De resultaten spreken voor zich’, menen de vervoerders en verladers. De voorkeursvariant Blankenburgtunnel blijft nog steeds overeind staan. Al in een eerder stadium had een meerderheid van de Tweede Kamer en de minister zich voor aanleg van de Blankenburgtunnel uitgesproken. Uit alle eerdere onderzoeken bleek al dat de Blankenburgtunnel als beste de files in de regio aanpakt en ook nog eens tegen de laagst mogelijke kosten. TLN en EVO zijn dan ook niet verrast door de uitkomsten van dit onderzoek. Daarnaast wordt er goed gekeken naar een duurzame inpassing met zo min mogelijk overlast voor natuur en omwonenden. ‘De tijd van blijven praten is nu echt voorbij. Laten we nu echt een definitief besluit nemen en aan het werk gaan’, aldus de organisaties.

Tol

TLN en EVO maken zich echter zorgen dat de aanleg van de Blankenburgtunnel gepaard gaat met de invoering van een tolheffing alleen voor vrachtauto’s. Op deze manier wil de minister extra inkomsten voor de aanleg generen. ‘Pure discriminatie omdat andere weggebruikers geen tol hoeven te gaan betalen’, aldus de organisaties. ‘Het is of tol voor iedereen of voor niemand.’ Bovendien vrezen TLN en EVO dat in navolging van de Blankenburgtunnel, straks ook andere nieuw aan te leggen infrastructuur wordt gefinancierd met tol voor alleen vrachtauto’s.