Zoetermeer, 15 mei 2013

Onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad zijn het eens geworden over de nieuwe digitale tachograaf die naar verwachting over ruim drie jaar op de markt zal komen. Met deze nieuwe “smart” tachograaf kunnen inspectiediensten op afstand de gegevens van de tachograaf uitlezen. TLN en EVO hebben vanaf het begin van de discussie in Brussel gewaarschuwd voor een situatie waarbij er automatisch boetes worden opgelegd zonder dat daarbij nog sprake is van een beoordeling van het individuele geval. De Europese Commissie heeft hierop aangegeven dat de nieuwe technologie slechts gebruikt zal worden om de “rotte appels” te selecteren en om ervoor te zorgen dat onnodige controles langs de kant van de weg af zullen nemen.

TLN en EVO blijven echter van mening dat deze technische upgrade van de tachograaf geen oplossing biedt voor de huidige problematiek van het niet geharmoniseerd toepassen van de regelgeving in Europa met soms absurde en hoge boetes als gevolg. Maar het voorlopig akkoord in Brussel is volgens TLN en EVO niet alleen negatief. Zo is het patronaal attest – op aandringen van de organisaties – afgeschaft. Tevens is een redelijk werkzaam compromis bereikt met betrekking tot een retrofit verplichting in het internationale vervoer. In het informele akkoord staat niet meer dat de nieuwe tachograaf zal gelden voor vrachtauto’s vanaf 2,8 ton (in plaats van de huidige ondergrens van 3,5 ton). Dit is positief, want dit scheelt het bedrijfsleven miljoenen euro’s.

Afschaffing verklaring van activiteiten (patronaal attest)

TLN en EVO zijn tevreden over het feit dat gehoor wordt gegeven aan de oproep van beide organisaties in Brussel om de “verklaring van activiteiten” (patronaal attest) af te schaffen. In sommige lidstaten is het nu nog verplicht om na een periode van ziekte of verlof een verklaring van activiteiten te overleggen. Dit document leidt tot de dag van vandaag tot veel verwarring, administratieve rompslomp en absurd hoge boetes met als recent dieptepunt een opgelegde boete van 39.000 euro aan een Belgische onderneming in Frankrijk. Aan deze absurde situatie zal mede als gevolg van de intensieve lobby van TLN en EVO met de komst van de nieuwe tachograaf over ongeveer drie jaar dus een eind komen.

Overgangstermijn van 15 jaar

TLN en EVO hebben zich hevig verzet tegen het voorstel van het Europees Parlement om een algemene retrofit verplichtingin te voeren. Een retrofit verplichting betekent dat alle vrachtauto’s, inclusief het bestaande wagenpark, verplicht voorzien moeten worden van de nieuwe tachograaf ook als de oude tachograaf nog functioneert. Uiteindelijk hebben de Raad en het Parlement een compromis bereikt over een retrofit verplichting voor vrachtauto’s in het internationale vervoer, 15 jaar nadat de nieuwe smart tachograaf op de markt komt. Naar verwachting zal dit dus in het jaar 2031 zijn. TLN en EVO zijn nog altijd principieel tegen elke vorm van retrofit van de digitale tachograaf maar zijn uiteindelijk positief over het bereikte resultaat van een lange overgangstermijn voor vrachtauto’s in het internationale vervoer en de vrijstelling van retrofit voor vrachtauto’s in het nationale vervoer. Dit was gezien de harde eisen in Brussel het maximaal haalbare.

De regeling moet nog worden goedgekeurd door het voltallige Parlement en de lidstaten.