03-07-2012 Met de opening door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur) van de A2 Leidsche Rijntunnel en de A27 Lunetten – Rijnsweerd is volgens TLN en EVO een groot infrastructureel knelpunt in de regio Utrecht opgelost. Het traject A2 Amsterdam – Utrecht bezorgde het verladend en vervoerend bedrijfsleven volgens de Economische Wegwijzer 2011 van TLN en EVO jaarlijks ongeveer 25 miljoen euro schade. Om ook in de toekomst voldoende capaciteit te garanderen, dringen TLN en EVO er bij de politiek op aan vaart te houden in de besluitvorming voor uitbreiding van de gehele Ring Utrecht inclusief de Noordelijke Ringweg Utrecht.

Tunnel

De landtunnel kent een scheiding van doorgaand en regionaal verkeer en is daardoor goed aangesloten op de stad Utrecht. Het doorgaande verkeer van Amsterdam naar Den Bosch kan zonder hinder van in- of uitvoegend regionaal verkeer doorrijden. Dit systeem heeft de voorkeur van beide organisaties. De tunnel, dit geldt voor zowel de hoofdrijbaan als de parallelbaan, is ook geschikt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Al met al is met deze nieuwe tunnel een goede verbetering van het basisnet aan hoofdwegen bereikt. De werking van de draaischijf Utrecht is verbeterd.

A27

De verbinding tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is richting het noorden en het oosten uitgebreid met twee rijstroken binnen de bestaande breedte van de weg. De doorstroming op de A27 wordt hierdoor sterk verbeterd TLN en EVO wijzen erop dat deze uitbreiding ontoereikend is om de toekomstige groei van het verkeer te faciliteren. Daarom pleitten TLN en EVO voor een 2x7 systeem op dit traject. Vertraging in de afronding van de planstudie Ring Utrecht en tracébesluiten moet voorkomen worden. Van belang is dat er nu voortvarend wordt doorgewerkt aan uitbreiding van de gehele Ring Utrecht inclusief de Noordelijke Ringweg Utrecht. Dit om toekomstige groei van het verkeer op te vangen.