16 juni 20011

Gekozen verbredingvariant en financieringsconstructie baart organisaties wel zorgen

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn positief over de voortvarende aanpak van minister Schultz van Haegen om de A27 tussen Utrecht en Breda te verbreden. Binnenkort wordt gestart met detweede fase MER. Hierdoor komt een structurele oplossing voor de mobiliteitsproblemen in de regio Utrecht en West-Brabant een stap dichterbij. TLN en EVO zijn echter verrast door de gekozen variant voor verbreding. De minister kiest nu voor de zogenaamde versoberde variant B, die in de toekomst minder bestendig is tegen de groei van het verkeer dan variant C+. Die heeft de voorkeur van TLN en EVO. Bovendien vrezen de organisaties dat, wanneer de aanpak van de A27 duurder uitpakt dan geraamd, dit ten koste gaat van het beschikbare budget voor de verbreding van de A58.

De A27 vormt een belangrijke schakel in het nationale wegennet. Volgens de Economische Wegwijzer van TLN en EVO ligt de jaarlijkse schade voor het goederenvervoer als gevolg van de files in de regio Utrecht op circa 54 miljoen euro. Verbreding van de A27 versterkt de doorstroming van en naar het zuiden. Hierdoor verbetert ook de doorstroming van het verkeer op het onderliggend wegennet en vermindert de schade als gevolg van files. Om de huidige en toekomstige verkeersproblemen op de A27 effectief aan te pakken, zijn TLN en EVO van mening dat de verbreding van de A27 gebaat is bij variant C+.

Varianten

Bij variant C+ wordt doorgaand en regionaal verkeer in de toekomst gescheiden door de aanleg van 4x2 rijstroken, inclusief een nieuwe regionale verbindingsweg bij Gorinchem. Deze variant is volgens TLN en EVO het meest toekomstvast. De minister kiest nu voor variant B, waarin de A27 deels naar 2x4 rijstroken wordt verbreed en deels naar 2x3 rijstroken. Doorgaand en regionaal verkeer wordt zodoende niet van elkaar gescheiden, waardoor het verkeer minder goed doorstroomt.

Financiering

Voor de uitvoering van variant B is een bedrag van maximaal 888 miljoen euro beschikbaar gesteld. TLN en EVO vrezen echter dat, wanneer dit bedrag onvoldoende blijkt te zijn, dit ten koste gaat van de broodnodige aanpak van de A58. Minister Schultz van Haegen heeft de financiering van de A27 namelijk gekoppeld aan de financiering van de verbreding van de A58. Mocht de aanpak van de A27 duurder uitvallen dan aanvankelijk berekend, dan gaan de extra kosten af van het beschikbare budget voor de A58. TLN en EVO benadrukken dat deze koppeling en prioritering zeer onverstandig is. De A27 vormt een belangrijke noord-zuidverbinding, terwijl de A58 juist een belangrijke oost-westschakel vormt tussen de mainport Rotterdam en Noord-Brabant met het Duitse achterland. Willen we Nederland in de toekomst echt bereikbaar houden, dan is extra geld nodig