23-11-2012  EVO en TLN sluiten zich volledig aan bij de oproep van de provincies Gelderland en Overijssel en de regio’s Twente, Stedendriehoek en Arnhem Nijmegen om nu door te pakken met de projecten A1, A15 en N35 in Oost-Nederland. Iedere vertraging van deze projecten als gevolg van de geplande bezuinigingen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu is onacceptabel. Zeker gezien de grote regionale bijdragen aan deze projecten en het feit dat er vrijwel concrete afspraken klaarliggen.

Doortrekken A15

Voor de doortrekking van de A15 van het knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar lijkt er na jaren van onderzoek en discussie nu zicht te zijn op daadwerkelijke realisatie. Deze ontbrekende schakel is van groot belang voor zowel de regionale economische ontwikkeling als de ontsluiting van de Rotterdamse haven. De regio draagt maar liefst 370 miljoen euro bij aan de doortrekking. TLN en EVO zouden het onbegrijpelijk vinden als dit project nu on-hold wordt gezet.

Uit de economische wegwijzer van TLN en EVO blijkt dat in de regio Arnhem Nijmegen in 2011 meer dan 27 miljoen euro economische schade geleden als gevolg van de files op de A50 en de A12.

A1 Apeldoorn-Twente

De A1 tussen Apeldoorn en Twente is een van de drukste vrachtroutes van Nederland en een belangrijke achterlandverbinding voor de havens van Rotterdam en Amsterdam, Schiphol en de Randstad. Ter illustratie: op een gemiddelde werkdag rijden op dit traject meer dan 20.000 vrachtauto’s. Het traject zit tegen de maximale capaciteit aan en bij Deventer-Oost staan vrijwel dagelijks files bij het eind van de spitsstrook. Uit de capaciteitsanalyse van het Rijk blijkt dat ook bij beperkte economische groei op dit traject een steeds groter knelpunt gaat ontstaan.

Opwaardering N35

Tot slot is ook de opwaardering van de N35 tussen Zwolle en Twente van groot belang voor de vervoerders en verladers. TLN en EVO constateren dat de aanzienlijke regionale bijdrage het belang erkent van een fatsoenlijke verbinding tussen de regio’s Zwolle-Kampen en Twente. Met de opwaardering van de trajecten Zwolle-Wijthmen en Nijverdal-Wierden worden de eerste stappen gezet naar het eindbeeld van 2x2 rijstroken en een maximumsnelheid van 100 km/h.

TLN en EVO roepen de minister op om juist in deze economisch onzekere tijden door te pakken met de genoemde projecten en daarmee de grote regionale bijdragen niet te laten schieten.