Zoetermeer 21 april 2011

Aandacht voor kwaliteitsnet goederenvervoer en doortrekking A15

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO pleiten voor een actief mobiliteitsbeleid in Gelderland dat de ontwikkeling van het goederenvervoer optimaal ondersteunt. Dat is de belangrijkste boodschap van een felicitatiebrief die de organisaties hebben gestuurd aan de nieuwe gedeputeerde van mobiliteit en economie van de provincie Gelderland, Conny Bieze. TLN en EVO vragen concreet aandacht voor het kwaliteitsnet goederenvervoer en de doortrekking van de A15.

Kwaliteitsnet Goederenvervoer
De goedervervoersector en de provincie Gelderland zijn sterk aan elkaar verbonden door de vele bedrijvigheid in de provincie zelf én de achterlandverbinding voor de Rotterdamse haven. Goede infrastructurele verbindingen op het hoofd- en onderliggend wegennet zijn cruciaal om de toekomstige groei van het goederenvervoer op te vangen. Als basis daarvoor zou wat TLN en EVO betreft een zogenaamd kwaliteitsnetwerk goederenvervoer moeten dienen. Dat netwerk brengt de belangrijke economische weg-, spoor- en waterverbindingen in kaart en eventuele knelpunten op die verbindingen. Met een kwaliteitsnetwerk kunnen de sterke punten van de verschillende modaliteiten worden gecombineerd. Ook wordt snel duidelijk waar investeringen in bijvoorbeeld infrastructuur het meeste effect sorteren.

Doortrekking A15
TLN en EVO zijn zeer tevreden over de wijze waarop de doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12 is opgenomen in het coalitieakkoord. Aanleg van deze ontbrekende schakel is volgens TLN en EVO noodzakelijk om een verkeersinfarct in de regio te voorkomen. Zowel het regionale verkeer in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen als het doorgaande (vracht)verkeer vanuit de Rotterdamse haven naar Duitsland en Oost-Europa heeft hier baat bij. Op dit moment moet het verkeer vanaf de A15 en A50 via de A12 de Duitse grens over. Hierdoor loopt het verkeer tussen de knooppunten Grijsoord en Valburg op de A50 vast. Ondanks de verbredingen die op dit moment worden gerealiseerd zal het daar in de toekomst opnieuw vastlopen. Volgens berekeningen van TLN en EVO liep het bedrijfsleven in 2010 ruim 15 miljoen euro schade op als gevolg van files op dit traject. Dit knooppunt komt daarmee op plaats drie van de lijst met 20 duurste files van Nederland (Economisch wegwijzer 2010).

Goede samenwerking
TLN en EVO hebben de afgelopen jaren prettig en constructief samengewerkt met de provincie Gelderland. Dat heeft op veel beleidsdossiers tot goede resultaten geleid. De organisaties hebben er vertrouwen in dat deze goede relatie wordt doorgezet en kijken ernaar uit om met gedeputeerde Bieze samen te gaan werken. TLN en EVO willen graag snel met de nieuwe bestuurder om tafel om gezamenlijk het goederenvervoerbeleid nader invulling te geven. 

domeinnaam vlaanderen