Zoetermeer, 17 april 2012

Organisaties dringen aan op snelheid in het proces

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu komt nog voor de zomer met een oplossing voor de subsidieregeling voor schonere Euro-VI voor vrachtauto’s. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn blij met deze toezegging en verwachten dat hiermee de eerder toegezegde subsidieregeling er definitief komt. TLN en EVO benadrukken wel het belang van snelheid in het proces en dringen er daarom bij de bewindspersoon op aan om zo snel mogelijk, ruim voor de zomer,  de inhoud van de subsidieregeling bekend te maken.

Om de vergroening van het wegvervoer te ondersteunen, heeft het Kabinet samen met het betrokken bedrijfsleven, waaronder vervoerders en verladers, in 2008 afspraken gemaakt over een subsidieregeling voor de aanschaf van nieuwe schonere Euro-VI motoren. Recent werd duidelijk dat staatssecretaris Atsma mogelijk op deze afspraak wilde terugkomen en de subsidie mogelijk zou worden ingetrokken. Voor TLN en EVO was dit besluit onacceptabel. Tientallen bedrijven die reeds hadden geïnvesteerd in Euro-VI vrachtauto’s en die in de veronderstelling waren dat de subsidie er zou komen, zouden hierdoor worden gedupeerd.

Luid protest

Na luid protest van ondermeer TLN, EVO, Bovag en Rai Vereniging, heeft Atsma vandaag tijdens de opening van de BedrijfsautoRai toegezegd dat de vergroeningssubsidie er komt. TLN en EVO zijn blij met de toezegging van de staatssecretaris, maar juichen nog niet te vroeg. Het is nu zaak dat er snel wordt doorgepakt en het besluit officieel bekend wordt gemaakt. Ook letten de organisaties scherp op de precieze inhoud van de uiteindelijke regeling.