17-04-2012  Nog voor de zomer maakt staatssecretaris Atsma (Milieu) duidelijk hoe hij de aanschaf gaat bevorderen van vrachtauto’s die aan de euro-VI norm voldoen. TLN en EVO verwachten dat met deze toezegging van de bewindsman bij de opening van de BedrijfsautoRai de toegezegde subsidieregeling er definitief komt;. De organisaties onderstrepen wel het belang van snelheid en dringen er op aan zo snel mogelijk, ruim voor de zomer, de inhoud van de subsidieregeling bekend te maken.

Vergroening

Om de vergroening van het wegvervoer te ondersteunen, heeft het Kabinet samen met het betrokken bedrijfsleven, waaronder vervoerders en verladers, in 2008 afspraken gemaakt over een subsidieregeling voor de aanschaf van nieuwe schonere Euro-VI motoren. Recent werd duidelijk dat de staatssecretaris mogelijk op deze afspraak wilde terugkomen en de subsidie er niet zou komen. Voor TLN en EVO was dit besluit onacceptabel. Tientallen bedrijven die reeds hadden geïnvesteerd in euro-VI vrachtauto’s en die in de veronderstelling waren dat de subsidie er zou komen, zouden hierdoor worden gedupeerd.

Protest

Na luid protest van ondermeer TLN, EVO, Bovag en Rai Vereniging, heeft Atsma vandaag tijdens de opening van de BedrijfsautoRai toegezegd dat de vergroeningssubsidie er komt. TLN en EVO zijn blij met de toezegging van de staatssecretaris, maar juichen nog niet te vroeg. Het is nu zaak dat er snel wordt doorgepakt en het besluit officieel bekend wordt gemaakt. Ook letten de organisaties scherp op de precieze inhoud van de uiteindelijke regeling.