28 april 2011

Voltooiing A74 maakt einde aan lange periode van verkeersoverlast

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn bijzonder ingenomen met het positieve besluit van de Raad van State over de aanleg van de A74 bij Venlo. De Raad heeft alle bezwaren tegen de aanleg van de A74 ongegrond verklaard. Volgens TLN en EVO staat hierdoor niets een spoedige voltooiing van deze ontbrekende snelweg nog in de weg en komt er een eind aan een lange periode van verkeershinder en overlast.

Verkeershinder
Al jarenlang wordt het bedrijfsleven en het internationaal passerend vrachtverkeer rondom Venlo gehinderd door een slechte verkeersdoorstroming. Onlogische routering van internationale verkeersstromen door Venlo veroorzaakt dagelijks veel overlast en vertraging. TLN en EVO verwachten bovendien dat de overlast de komende decennia alleen maar zal toenemen als gevolg van de groei van het goederenvervoer in Europa. Om de doorstroming voor nu en in de toekomst te verbeteren, is het van groot belang dat de A74 richting de Duitse grens wordt aangelegd.

Floriade 2012
In 2012 wordt het internationale evenement de Floriade in Venlo gehouden. Verwachting is dat dit veel extra verkeer vanuit Nederland en Europa zal aantrekken. Om de doorstroming van het verkeer gedurende het evenement efficiënt te laten verlopen, is het groot belang dat het verkeer uit de stad over de snelweg wordt geleid. De aanleg van de A74 vormt daarbij een belangrijke schakel.

Spoedige aanleg
De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de A74 waren reeds gestart. TLN en EVO verwachten nu dat de aanleg in volle vaart en zonder belemmeringen kan worden voortgezet. Verwachting is dat de snelweg daarmee nog voor aanvang van de Floriade kan worden geopend.