Zoetermeer, 4 juli 2013

Organisaties vragen overheden om haast te maken met oplossingen

Ondernemers lijden forse economische schade als gevolg van de geplande gewichtsbeperkingen op diverse bruggen over het Twentekanaal. Dit voorzien Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO. Veel vrachtverkeer zal moeten omrijden, waardoor een flink aantal extra kilometers moet worden gemaakt. Dit is slecht voor de economie, het milieu en de verkeersveiligheid.

In 2009 kwamen de eerste berichten naar buiten dat vijftien bruggen over het Twentekanaal tussen Zutphen en Hengelo het hedendaagse vrachtverkeer niet meer veilig kunnen dragen. TLN en EVO willen zo snel mogelijk met de betrokken partijen in gesprek om beter inzicht te krijgen in de omvang van de maatregelen en om te zoeken naar passende oplossingen.

Extra kilometers

Een groot aantal voor het goederenvervoer belangrijke bruggen over het Twentekanaal dreigt te worden afgesloten voor zwaar vrachtverkeer. TLN en EVO voorzien aanzienlijke negatieve gevolgen voor ondernemers. Zo is eerder berekend dat een vervoerder die met twee vrachtauto’s melk ophaalt in de omgeving van Markelo, en die melk vervolgens naar Lochem brengt, door de werkzaamheden op de Markelose brug ieder jaar ongeveer 10.000 kilometer extra moet gaan rijden. Een leverancier van vee- en mengvoeders moet door de geplande gewichtsbeperking op de St. Anna brug nabij Delden, circa 65.000 kilometer per jaar extra rijden.

Die extra kilometers zorgen voor flink hogere kosten en bovendien voor een toename van het vrachtverkeer door dorpen en op wegen die daarvoor eigenlijk niet geschikt zijn. Dit heeft volgens TLN en EVO ook een negatief effect op de verkeersveiligheid en het milieu.

Passende oplossingen

De organisaties hopen zo snel mogelijk in overleg met de regionale overheden een volledig beeld te krijgen van de geplande maatregelen en de gevolgen daarvan. De organisaties dringen er bovendien op aan dat het Rijk en regionale overheden op korte termijn met maatregelen komen om de problemen met de draagkracht van de bruggen uit de wereld te helpen. TLN en EVO zien behalve maatregelen aan de voor hun leden belangrijkste bruggen ook graag een voorstel voor een realistische nadeelcompensatieregeling.