Zoetermeer, 16 mei 2011

Structurele fileaanpak blijft noodzakelijk

Vandaag heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu de resultaten van de Spoedwetaanpak gepresenteerd. Dit deed zij tijdens de opening van de extra rijstrook op de A28 Zwolle-Meppel, één van de 28 spoedwetprojecten. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO complimenteren het kabinet met de voortvarende uitvoering van de Spoedwet wegverbreding. Onlangs werd bekend dat de filedruk in Nederland sterk is afgenomen. TLN en EVO wijzen er op dat dit vooral te danken is aan de extra wegcapaciteit. Voor het vrachtverkeer betekent dat een vermindering van de economische schade. Wel benadrukken TLN en EVO de noodzaak om te blijven investeren in een structurele aanpak van de fileproblematiek.

Asfalt tegen files werkt
Veel van de knelpunten die in het kader van de Spoedwet Wegverbreding zijn aangepakt, stonden hoog in de Economische Wegwijzer van TLN en EVO. Dit is een jaarlijks overzicht van twintig duurste fileknelpunten. TLN en EVO benadrukken het belang van de Spoedwet voor de doorstroming op deze knooppunten. De eerste vier maanden van dit jaar is het aantal files met 17 procent gedaald tot het fileniveau van ongeveer tien jaar geleden. Dit is volgens de organisaties het bewijs dat ‘asfalt tegen files werkt’. TLN en EVO wijzen er wel op dat zeker gezien de toekomstige groei van het goederenvervoer extra inspanningen nodig blijven om de files structureel aan te pakken. Momenteel kennen met name de regio’s Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Arnhem/Nijmegen nog steeds een groot aantal verkeersknelpunten die om een oplossing vragen. Dit geldt ook voor enkele achterlandverbindingen van de main- en greenports.

Verbreding A28 Zwolle-Meppel
Een van de 28 spoedwetprojecten is de aanpak van de A28tussen Zwolle en Meppel, ook wel ‘de Poort naar Noord’ genoemd. Deze route vormt een belangrijke ontsluitingsader voor Noord- en Noord-Oost Nederland. Met de opening van een extra rijstrook in beide richtingen wordt een belangrijk fileknelpunt aangepakt. Volgens berekeningen van TLN en EVO bedroeg de economische schade van files op de A28 in 2009 naar schatting 1,5 miljoen euro.