Zoetermeer, 27 april 2012

Einde aan onzekerheid voor ondernemers dankzij inzet TLN en EVO

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft gisteren ingestemd met een motie van GroenLinks en D66. In de motie werd staatssecretaris Atsma opgeroepen om de aanschafsubsidie voor schone Euro VI vrachtauto’s nu eindelijk officieel beschikbaar te stellen. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn bijzonder blij met de uitkomst en de steun van de politiek. TLN en EVO hebben afgelopen maanden de druk op Atsma flink opgevoerd om de subsidie zo snel mogelijk vrij te geven en een einde te maken aan de onzekerheid voor ondernemers.

Om de vergroening van het wegvervoer te ondersteunen, heeft het Kabinet samen met het betrokken bedrijfsleven, waaronder vervoerders en verladers, in 2008 afspraken gemaakt over een subsidieregeling voor de aanschaf van nieuwe schonere Euro VI motoren. Recent werd duidelijk dat staatssecretaris Atsma mogelijk op deze afspraak wilde terugkomen en de subsidie mogelijk zou worden ingetrokken. Voor TLN en EVO was dit besluit onacceptabel. Tientallen bedrijven die reeds hadden geïnvesteerd in Euro VI vrachtauto's en die in de veronderstelling waren dat de subsidie er zou komen, zouden hierdoor worden gedupeerd.

Intensieve lobby

Dankzij een intensieve lobby en goede samenwerking met de politiek, hebben GroenLinks en D66 een motie ingediend om de eerder toegezegde subsidieregeling via de Tweede Kamer alsnog beschikbaar te stellen voor de sector. TLN en EVO zijn blij dat er nu eindelijk meer duidelijkheid komt voor hun achterban en de aanschaf van schone Euro VI vrachtauto’s kan worden doorgezet.

Op kenteken zetten

Ondernemers kunnen pas een beroep doen op de subsidie als de regeling officieel is gepubliceerd. TLN en EVO adviseren vervoerders om tot die tijd te wachten met het op kenteken laten zetten van Euro VI voertuigen. De organisaties benadrukken dat het daarom van groot belang is om de motie zo snel mogelijk uit te voeren en het besluit voor de subsidie officieel bekend te maken.