Zoetermeer, 2 maart 2012

Financieringsproblemen Amstelveen voor A9-tunnel mogen niet leiden tot vertraging

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vanmiddag het startschot gegeven voor de verbreding van de snelwegen tussen Schiphol-Amsterdam-Almere. Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn blij dat de minister vaart maakt met de aanpak van dit voor Nederland cruciale snelwegtraject. Wel maken de organisaties zich zorgen over mogelijke vertraging van het project als gevolg van een financieringstekort voor de A9-tunnel. TLN en EVO roepen overheidspartijen op om tot een snelle oplossing te komen. 

De snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere worden de komende jaren grondig aangepakt. De A9, A10, A1 en A6 worden breder. Volgens planning komt er een extra brug over het Amsterdam-Rijnkanaal, een bredere Hollandse Brug, twee tunnels en een aquaduct onder de Vecht. Vijf grote knooppunten worden gerenoveerd en honderd bruggen en viaducten worden aangepast. Als eerste wordt de A-10 oost aangepakt. De verbreding van de oostelijk ring moet in 2014 gereed zijn. 

Aanpak snelwegen van groot belang

De overheid wil met het project de toenemende verkeersproblemen op de wegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere oplossen. Volgens TLN en EVO is dit van groot belang. De Metropool Amsterdam behoort tot de drukste regio’s van Nederland. Verwachting is dat de verkeersdrukte de komende jaren verder zal toenemen. Als er niets wordt gedaan aan de fileproblemen, dan riskeert deze regio een verkeersinfarct. Volgens TLN en EVO zal dit zeer nadelig zijn voor de economische ontwikkeling en internationale concurrentiepositie van de Randstad.

Vertraging

Wel vinden de organisaties het zorgwekkend dat Amstelveen gisteren heeft laten weten de financiële afspraak met het Rijk om 100 miljoen bij te dragen aan de A9-tunnel, een onderdeel van het wegenproject, niet te kunnen nakomen. De organisaties roepen Rijk, provincie en de gemeente Amstelveen daarom op deze problematiek zo snel mogelijk te bespreken, met een oplossing te komen en zo vertragingen tegen te gaan.