22 juni 2011

Doortrekking cruciaal voor Nederland

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn ingenomen met de overeenkomst van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, en gedeputeerde Bieze van de provincie Gelderland. Vandaag werd bekend gemaakt dat het ministerie en de provincie gezamenlijk financiële dekking hebben gevonden voor doortrekking van het ontbrekende cruciale stuk A15 naar de A12. Dit betekent een forse verlichting van de overige zwaarbelaste wegen in de Stadsregio. De totale kosten van het project zijn nu geraamd op ruim 1 miljard euro. 

Ontsluiting stadsregio Arnhem/Nijmegen en haven Rotterdam

De A15 loopt vanaf de haven van Rotterdam richting Arnhem/Nijmegen, maar loopt nu dood bij knooppunt Ressen. Een directe verbinding met de A12 ontbreekt vooralsnog. Internationaal verkeer wordt nu gedwongen om samen met het regionale verkeer over de A50 en de A12 te rijden, die nu al zwaar worden belast. Eerder onderzoek toonde aan dat de doortrekking 7 tot 10 % verkeer van andere wegen af kan halen. De jaarlijkse schade als gevolg van files op de A50 tussen knooppunt Valburg en Grijsoord is berekend op ongeveer 15 miljoen euro in 2009. Dit stuk snelweg stond daardoor op plaats drie van duurste files voor het vrachtverkeer in de Economische Wegwijzer van TLN en EVO.

Tolheffing

Rijk en regio willen de aanleg van de A15 deels financieren door tolheffing op het doorgetrokken deel van de A15. TLN en EVO zijn in principe tegen tolheffing omdat zij de aanleg van nieuwe infrastructuur primair als taak van de overheid zien. Echter, de vervoerders- en verladersorganisaties kunnen onder strikte voorwaarden wel instemmen met tolheffing. Tolheffing mag wat TLN en EVO betreft alleen worden geheven op nieuwe infrastructuur, wanneer een volwaardig tolvrij alternatief voorhanden is en wanneer het bijdraagt aan versnelling van de realisatie. De organisaties wachten de verdere invulling van de financiering voorlopig af.

Doorpakken

TLN en EVO dringen er bij Rijk en regio op aan dat de aanleg van het ontbrekende stuk snelweg zo snel mogelijk moet starten. Over enkele jaren is de 2eMaasvlakte gereed en zullen de internationale goederenstromen vanuit en richting Rotterdam enorm toenemen. Het laatste ontbrekende stuk A15 zou samen met de geplande verbreding van de A50 tegen die tijd gereed moeten zijn. Zonder voldoende infrastructurele capaciteit, zal de bereikbaarheid van Nederland en onze economische concurrentiepositie nog verder onder druk komen te staan.