Zoetermeer, 24 januari 2012

Italiaanse vervoerders leggen Italië plat

Tientallen vervoerders uit Nederland zijn in Italië gestrand als gevolg van Italiaanse wegblokkades. Sinds maandag blokkeren Italiaanse wegvervoerders uit onvrede over de hoge dieselprijzen en de sterk gestegen toltarieven cruciale op- en afritten in vrijwel geheel Italië. TLN en EVO willen dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de blokkades en de organisaties hebben inmiddels de Europese Commissie verzocht de Italiaanse overheid in te laten grijpen. TLN en EVO roepen transportondernemers en verladers op om de situatie in Italië goed te volgen en in goed onderling overleg zo mogelijk transporten uit te stellen tot de blokkades daadwerkelijk zijn opgeheven. Voorkomen moet worden dat er straks nog meer voertuigen vast staan. Ook andere transportlanden als Duitsland worden hard getroffen door de blokkades.

De Italiaanse regering heeft een groot aantal bezuinigingen en hervormingen aangekondigd, waaronder een stijging van de toltarieven. Hierdoor nemen de kosten voor het wegvervoer in Italië toe. Uit onvrede over de tolverhoging en de huidige hoge brandstofprijs, voeren vervoerders door heel Italië blokkadeacties. De acties begonnen in het zuiden, maar hebben zich ondertussen als een olievlek over geheel Italië uitgebreid. Met name belangrijke knooppunten als Rome, Napels, Bologna, Genua, Bari, Taranto, Pescara en Novara zijn onbereikbaar. De verwachting is dat de blokkades zich nog meer zullen uitbreiden. Ook neemt de grimmigheid van de acties toe. Zo zijn er bij TLN en EVO al meldingen binnengekomen van bedrijven wier banden lek zijn gestoken, indien zij toch doorreden.

Europese Commissie gevraagd in te grijpen

TLN en EVO hebben direct de Europese Commissie gevraagd in te grijpen en een vrije doorgang voor buitenlandse vervoerders te garanderen. Vanmorgen nog heeft Eurocommissaris Tajani een gesprek met de Minister van Binnenlandse Zaken van Italië gehad. Het doel van dit gesprek was om de Italiaanse overheid te bewegen zo snel mogelijk maatregelen te nemen om de blokkades op te heffen. De Minister heeft Tajani inmiddels toegezegd er alles aan te zullen doen om het vrij verkeer van goederen te garanderen en de blokkades op te heffen. TLN en EVO krijgen echter signalen dat de actiebereidheid zeer groot is en dat de blokkades in ieder geval aangekondigd blijven tot en met vrijdag 27 januari.

Achtergrond van de blokkades

De blokkades zijn een gevolg van een oproep van de kleine vervoersorganisatie Trasportunito, die massaal ondersteund wordt door Italiaanse vervoerders. Grote wegvervoerorganisaties wijzen de acties echter af. Ook taxiondernemers staken en naar verwachting zullen de Italiaanse spoorwegen volgen.