15-09-2011  TLN, EVO en Fenex hebben afgesproken te werken aan een transparante ruilsystematiek en heldere afspraken over het palletverkeer. De organisaties hebben daartoe het Convenant Europallets ondertekend.

Kosten palletruil

De kosten voor palletruil in Nederland bedragen 120 miljoen euro per jaar*). Deze kosten worden voor een groot deel veroorzaakt door het retourvervoer van lege pallets en de fysieke en administratieve handelingen die daarmee gepaard gaan.

Twee oplossingsrichtingen

In het Convenant Europallets zijn twee oplossingsrichtingen opgenomen. De eerste gaat uit van handhaving van de huidige ruilsystematiek.

Palletruil als dienstverlening

In dat verband wordt onder meer aan vervoerders en verladers geadviseerd de palletruil als een dienstverlening te beschouwen. Verladers wordt geadviseerd om duidelijke afspraken over de palletruit te maken met zowel de vervoerder als de ontvanger van de goederen.

Ook is in het convenant vastgelegd dat in de huidige ruilsystematiek kwaliteitsverlies van de pallets tijdens het ruilproces een zaak is tussen verlader en ontvanger.

Onderzoek naar nieuwe systematiek

De tweede oplossingsrichting in het convenant richt zich op onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuwe ruilsystematiek. Daarbij is als mogelijke optie het meeverkopen van de europallet door de verlader aan de ontvanger opgenomen. Na ontvangst van de goederen brengt de ontvanger de europallets weer in het circuit, door verkoop aan de (regionale) pallethandel of anderszins.

Op deze manier worden onnodige kosten voorkomen. Ook voor het milieu heeft dit voordelen, omdat vervoer van lege pallets wordt beperkt tot transport naar de bijvoorbeeld de regionale pallethandel.

Meer informatie in EVO Logistiek en EVO Magazine

In de septembernummers van EVO Logistiek en EVO Magazine staat meer informatie over het palletruilsysteem. (Zie bijlagen.)

*) Bron: Palletruil, Capgemini 2008