Zoetermeer, 1 juli 2011

Vanaf 4 juli wordt de N210 ter hoogte van Bergambacht voor 6 weken afgesloten. Door deze afsluiting moet het vrachtverkeer tussen de Krimpenerwaard en Bergambacht kilometers omrijden. Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO en de Kamer van Koophandel (KvK ) zijn van mening dat het gedwongen omrijden onnodig is en vrezen dat er verkeersonveilige situaties ontstaan. De organisaties pleiten voor een andere en meer werkbare oplossing en roepen de provincie Zuid-Holland op om de werkzaamheden uit te stellen totdat er een betere oplossing wordt gevonden voor het verkeer.

Vrachtverkeer moet bijna 50 kilometer omrijden

De werkzaamheden die in totaal een traject van 600 meter beslaan, dwingen de vervoerders om een omweg van ruim 49 kilometer te maken. Dit is volgens TLN, EVO en KvK buitenproportioneel. Tevens is de omleiding een tocht die gaat langs wegwerkzaamheden bij Stolwijkersluis, over dijken en door woonkernen. De omrijdroute is daardoor niet alleen in afstand erg lang maar ook het tijdsbeslag is fors. De verwachting is dat het vrachtverkeer per rit meer dan een uur vertraging oploopt. Hierdoor wordt iedere rit gemiddeld zo’n 50 euro duurder voor de vervoerder. De totale economische schade voor het vervoerend en verladend bedrijfsleven zal aanzienlijk zijn vanwege extra reistijd en hoger brandstofverbruik. Bovendien wordt het bedrijfsleven vanwege de geldende venstertijden in binnensteden gedwongen meerdere voertuigen in te zetten om winkels tijdig te kunnen beleveren. Daarnaast bestaat het risico dat de producten met vertraging worden geleverd aan de klanten of erger nog, dat de belevering in bepaalde gevallen zelfs helemaal niet meer kan plaatsvinden.

Verkeersveiligheid in het geding

De afsluiting van de N210 zorgt ervoor dat al het vrachtverkeer door de Krimpenerwaard en omgeving gaat rijden. Deze regio kenmerkt zich door de mooie dijkjes met smalle wegen. Deze wegen zijn niet berekend op de grote verkeersstromen die door de regio gaan rijden. TLN, EVO en de KvK vrezen daarom voor verkeersonveilige situaties en beschadiging van het wegdek.

Bedrijfsleven vindt geen gehoor voor bezwaren

TLN, EVO en de KvK betwisten geen moment het belang van de werkzaamheden die aan de N210 worden uitgevoerd. Het verbeteren van de weg is hoogst noodzakelijk. De duur van de afsluiting van de N210 ter hoogte van het kruispunt met de N207, namelijk 6 weken, is echter onacceptabel voor TLN, EVO en KvK. De organisaties hebben samen met het lokale bedrijfsleven bij de provincie Zuid-Holland aangegeven dat de afsluiting van de N210 een enorme impact heeft op de verkeersveiligheid en de bedrijfsvoering van de getroffen bedrijven. De reactie van de provincie heeft zich beperkt tot het aangeven van de technische onmogelijkheden omtrent de ombouw van het kruispunt. Een verkeerskundige oplossing is nooit ter sprake gekomen. TLN, EVO en de KvK hebben herhaaldelijk aangedrongen op een gesprek over mogelijke alternatieven, helaas zonder resultaat.