Zoetermeer, 5 mei 2011

‘Daadkracht vanuit Den Haag gewenst voor robuuste oplossing’

In Oost-Nederland is langs de belangrijkste transportcorridors een groot tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtauto’s. Dit blijkt uit een onderzoek dat onlangs in opdracht van Rijkswaterstaat Oost-Nederland is uitgevoerd. Transport en Logistiek Nederland (TLN), verladersorganisatie EVO en Les Routiers Européens maken zich zorgen. Het is van groot belang dat chauffeurs een comfortabele en vooral veilige plek hebben om hun verplichte rust te nemen. TLN, EVO en Les Routiers willen dat het ministerie van Infrastructuur & Milieu op korte termijn met een oplossing komt voor de problematiek.

Dagelijks rijdt door Oost-Nederland veel vrachtverkeer, afkomstig uit heel Europa. Uit een recent onderzoek blijkt echter dat langs de belangrijkste transportcorridors in Oost-Nederland een structureel tekort is aan parkeerplaatsen om deze grote groep vrachtautochauffeurs een veilige rustplek te bieden.  

Onderzoek
Het onderzoek van Rijkswaterstaat richt zich op het gebruik van de verzorgingsplaatsen langs de A15, de A50, de A12 en de A1. Uit het onderzoek blijkt dat langs deze wegen op doordeweekse nachten een gemiddeld tekort is van 227 parkeerplaatsen; 109 in oostelijke richting en 118 in westelijke richting. TLN, EVO en Les Routiers maken zich zorgen over de risico’s voor de sociale en verkeersveiligheid en het gevaar van hoge boetes als gevolg van het overtreden van de rij- en rusttijdenregeling. Verder toont het onderzoek aan dat de tekorten langs de rijkswegen niet opgevangen kunnen worden met particuliere terreinen op het onderliggend wegennet. Op drie onderzochte particuliere terreinen bleek de capaciteit namelijk ontoereikend om het tekort op te vangen.

Boeteproblematiek rij- en rusttijden
Vrachtautochauffeurs zijn verplicht zich te houden aan de strikte rij- en rusttijdenregeling. Een overschrijding van de maximale aaneengesloten rijtijd wordt door de digitale tachograaf nauwkeurig geregistreerd en kan met name in landen als Spanje en Frankrijk bij controle tot torenhoge boetes leiden. Doorrijden naar een veilige parkeerplaats wordt in veel landen vaak niet geaccepteerd. Uit angst voor boetes moeten chauffeurs noodgedwongen gebruik maken van vaak overvolle parkeerplaatsen en kunnen zij niet op zoek naar een rustiger plek. TLN, EVO en Les Routiers benadrukken dat dit steeds vaker tot zeer gevaarlijke situaties leidt, waarin chauffeurs soms geen andere keuze hebben dan hun vrachtauto op de op- en afritten van parkeerplaatsen te parkeren. De verwachting is dat door de groei van het vrachtverkeer deze problemen in de toekomst alleen maar erger worden als er geen maatregelen worden genomen. Het is daarom van groot belang dat er meer beveiligde parkeerplaatsen komen die bovendien zijn voorzien van goede voorzieningen zoals sanitair en eetgelegenheid.

Transportcriminaliteit
Tot slot, stellen de organisaties, zijn voldoende veilige parkeerplaatsen ook onmisbaar in de strijd tegen de groeiende transportcriminaliteit. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt jaarlijks geconfronteerd met 350 miljoen euro aan directe schade als gevolg van transportcriminaliteit (2008), maar de verwachting is dat dit in de praktijk nog veel hoger ligt.

Actie minister nodig
TLN, EVO en Les Routiers doen een dringend beroep op minister Schultz van Haegen van Infrastructuur & Milieu om, mede op basis van de dit onderzoek, snel met een plan van aanpak te komen en budget vrij te maken om de capaciteit van de verzorgingsplaatsen in Oost-Nederland op korte termijn uit te breiden.