TLN-Fenex, VNO-NCW en evofenedex vragen uitstel introductie eHerkenning

Grootste problemen bij ketenmachtiging

21-02-2020  Omdat het systeem van eHerkenning in het kader van de EU Trader Portal verre van soepel loopt, hebben TLN-Fenex, VNO-NCW en evofenedex de Douane onlangs verzocht het gebruik van eHerkenning tot nader order uit te stellen. Hierdoor zouden vertegenwoordigers met onmiddellijke ingang op de conventionele wijze hun diensten kunnen blijven aanbieden.

Deze organisaties benadrukken dat EU Trader Portal voor bedrijven een grote stap terug is. “Het proces duurt, zelfs wanneer alles in één keer goed gaat, veel langer dan voorheen. Dit kan bij DWU-vergunningen grote financiële consequenties hebben. In sommige gevallen valt aan te bevelen zelf een aanvraag in te dienen in plaats van gebruik te maken van een vertegenwoordiger”, legt douaneconsultant Priscilla Keller van evofenedex uit. TLN-Fenex, VNO-NCW en evofenedex vragen uitstel totdat:

  1. De kinderziektes uit het systeem zijn
  2. De ketenmachtiging onmiddellijk actief wordt wanneer deze wordt aangevraagd
  3. Er een partijoverschrijdende helpdeskfunctie operationeel is
  4. Partijen met eHerkenning zonder authenticatieproces kunnen verlenen, bijvoorbeeld met een app voor ketenmachtigingen
  5. Gegevens van andere vertegenwoordigers zijn afgeschermd

Veel reacties

Het gebruik van het systeem van eHerkenning in de EU Trader Portal geeft vooral problemen in het proces van de ketenmachtiging. Daarbij kunnen organisaties andere organisaties machtigen om namens hen met eHerkenning een online dienst af te nemen. Priscilla: “Na onze oproep tot reacties van leden kregen wij veel reacties binnen die het negatieve beeld bevestigen. Fouten in het eHerkenning-systeem zijn niet direct te onderkennen maar de gebruiker wordt vaak van het kastje naar de muur gestuurd. Dit komt ook omdat er te veel partijen bij het proces betrokken zijn. Zoals de EU, Douane, aanvrager, vertegenwoordiger en softwareleveranciers.”

Internetbrowsers

Zodra de ketenmachtigingsprocedure doorlopen is, gaat de verwerkingstijd in. Dit varieert van vijf tot twintig werkdagen afhankelijk van de drukte en de leverancier. Pas dan wordt duidelijk of de ketenmachtiging ook functioneert. Als dit niet het geval is, moet een volledig nieuwe aanvraag worden gedaan. Bovendien werkt de EU Trader Portal niet met alle internetbrowsers even goed. Microsoft Edge en Internet Explorer mogen niet gebruikt worden. Google Chrome of Firefox worden aanbevolen.

Gebrek aan vertrouwelijkheid

Een ander probleem is het gebrek aan vertrouwelijkheid. Zeker de grotere ondernemingen maken gebruik van meerdere vertegenwoordigers. Dat kan een expediteur en/of een douaneadviseur zijn, maar ook meerdere douaneadviseurs en/of meerdere expediteurs. Het systeem schermt de gegevens niet af. Iedere vertegenwoordiger kan zien wat de ander namens de aanvrager heeft ingediend.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder