11-12-2013  TNO en de douane starten een onderzoek naar de ‘best practices’ van het vrijwillig ‘trusted & secure trader’-label Authorized Economic Operator (AEO).

Keurmerk

Nederland kent zo’n 1300 bedrijven die zijn gecertificeerd als AEO. Om de AEO-status te verkrijgen, hebben bedrijven  beheersmaatregelen getroffen om douane- en veiligheidsrisico’s in de internationale goederenstroom af te dekken. Voor veel bedrijven is dit een belangrijk keurmerk dat aantoont dat zij ‘in control’ zijn.

Voorbeeldaanpak

TNO neemt voor het onderzoek interviews af bij een selectie van de gecertificeerde bedrijven, die bereid zijn hun aanpak en ervaring te delen met de sector. TNO analyseert deze verzamelde ‘best practices’ en generaliseert ze tot een voorbeeldaanpak die beschikbaar komt voor andere bedrijven.

Expertise

De douane helpt bij de voorbereiding van de interviews en biedt daarbij haar expertise aan. Ook de koepelorganisaties ACN, EVO, Fenex en Fenedex leveren input. De resultaten van het onderzoek worden in de loop van 2014 verwacht.