TNO zoekt innoverende managers in de logistiek

Slechts 10% van bedrijven in de logistiek past sociale innovatie toe

16-10-2019 In opdracht van de Topsector Logistiek start TNO met het project ‘De kracht van nieuw leiderschap’. De opvatting achter het project is dat succesvol innoveren om ‘sociale innovatie’ vraagt. Sociale innovatie is het zoeken naar nieuwe manieren om het werk te verbeteren, in overleg tussen werknemers en werkgevers. Hierdoor verbeteren bedrijven hun prestatie, scheppen zij uitdagende banen en daardoor wordt het innovatieve vermogen van de organisatie als geheel versterkt.

Innovatie

Recent TNO-onderzoek toonde aan dat weinig bedrijven in de logistiek sociale innovatie toepassen; slechts zo’n 10 procent. Van deze 10 procent is wel 90 procent succesvol in het doorvoeren van (technische en andere) innovatie. Dat is veel hoger dan bij de overige bedrijven. Hier voert maar 40 procent innovatie succesvol door.

Sociale innovatie vergt vaak een andere stijl van leidinggeven (een participatieve stijl) en een andere invulling van samenwerking in het bedrijf, zoals: meer dialoog over processen, werkorganisatie en targets. Het leiderschap moet uiteindelijk meer innovatie tot stand brengen.

Netwerkbijeenkomsten

Het project ‘De kracht van nieuw leiderschap’ heeft tot doel een concreet instrument te maken dat leidinggevenden en managers helpt nieuw leiderschapsgedrag te ontwikkelen. Hiervoor zoekt TNO de medewerking van enthousiaste leidinggevenden en managers uit de logistiek voor wie innovatie en vernieuwing in hun organisatie ook een belangrijke taak is.

TNO zoekt zowel managers die vinden dat ze hier al redelijk goed in zijn, als managers die hier graag meer over willen leren. Geïnteresseerden wordt gevraagd om deel te nemen aan ‘lerende netwerkbijeenkomsten’ en een aantal wordt benaderd voor een interview. Dit alles zal plaatsvinden tussen nu en eind 2019.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Peter Oeij van TNO, peter.oeij@tno.nl.

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder