06-06-2013  De Raad van State heeft gisteren besloten dat vervoerders die schade hebben geleden als gevolg van de langdurige afsluiting van de Hollandse Brug bij Muiden in 2007-2008, alsnog recht hebben op een schadevergoeding.

Omrijschade

De Hollandse Brug verbindt de A1 bij Muiden met de A6 richting Almere. De brug was van 27 april 2007 tot 7 juli 2008 gesloten voor vrachtverkeer. Hierdoor hebben veel transportondernemers omrijschade geleden.

Ondernemersrisico

TLN had de zaak voor nadeelcompensatie namens haar leden tegen het ministerie van Infrastructuur en Milieu aangespannen, maar het ministerie wees vrijwel alle verzoeken af. De minister beriep zich hierbij op de wet die stelt dat schade die kleiner is dan 15 procent van de jaaromzet van een ondernemer, niet wordt vergoed. Deze schade geldt als ondernemersrisico.

Duur van de afsluiting

TLN zegt bijzonder blij te zijn dat nu, na bijna 6 jaar procederen, de Raad van State heeft geoordeeld dat vervoerders toch recht hebben op financiële compensatie. De duur van de afsluiting was van dien aard, dat de schade niet volledig mag worden  toegerekend  aan het ondernemersrisico. Een bepaalde aftrek in verband met ondernemersrisico is wel redelijk volgens de Raad. Deze benadering staat bekend als de ‘kortingsmethode’ en is vele malen gunstiger voor ondernemers.

Kortingsmethode

Wel stelt de Raad dat dit niet betekent dat alle geleden schade nu voor vergoeding in aanmerking komt. Van een transportondernemer mag namelijk worden verwacht dat deze rekening houdt met wegafsluitingen. Een bepaalde aftrek in verband met ondernemersrisico is dan redelijk. Deze benadering staat bekend als de kortingsmethode en is gunstiger voor ondernemers.

Omvang schade

EVO heeft er destijds voor gezorgd dat meerdere vervoerders, waaronder eigen vervoerders, wél een vergoeding kregen. Overigens had dit ook te maken met de relatief forse omvang van de schade.

Contact

Gedupeerde EVO-leden kunnen contact opnemen met EVO-Bedrijfsjuristen om te onderzoeken of de door de rechter aangewezen toepassing van de zogenoemde kortingsmethode voor hen soelaas biedt.