22-01-2013  Het Rijk heeft met de organisaties van gemeenten, provincies en waterschappen een onderhandelaars-akkoord bereikt over de bijdrage van deze medeoverheden aan het terugdringen van het begrotingstekort, de introductie van verplicht schatkistbankieren en het in stand houden van het btw-compensatiefonds.

Hiermee blijft er de komende jaren toch nog ruimte voor lokale investeringen in infrastructuur.

Instemmen

Gemeenten en provincies kunnen uiterlijk tot 31 januari aangeven of ze kunnen instemmen met het onderhandelaars-akkoord. Vervolgens zal het Rijk de voorliggende wetsvoorstellen wijzigen.

Hiermee lijkt het gevaar geweken, dat gemeenten, provincies en waterschappen miljarden minder in de infrastructuur zouden kunnen investeren.

Onlangs nog steunde EVO de oproep van VNO-NCW en MKB Nederland om deze wetten aan te passen.

Bijgaand het akkoord voor geïnteresseerden.