30-09-2014  Vanaf 1 oktober gelden op de Rotterdamse Maasvlakte toegangseisen voor vrachtauto’s. De regels worden vanaf 1 december gehandhaafd.

  • Alle vrachtauto’s die de Maasvlakte oprijden, moeten zijn geregistreerd bij de gemeente Rotterdam.
  • Voor dieselvrachtauto’s geldt een inrijverbod, behalve voor vrachtauto’s met een Euro VI-motor en voor vrachtauto’s die vóór 1 januari 2013 op kenteken zijn gezet en niet ouder zijn dan 7 jaar
  • Dieselvrachtauto’s die niet voldoen aan deze eisen, mogen alleen de Maasvlakte oprijden als daarvoor een ontheffing is afgegeven door de gemeente Rotterdam. 
  • In onvoorziene omstandigheden met onevenredige gevolgen, kan de gemeente Rotterdam een uitzondering maken. 

Registratie voor Nederlandse kentekens verloopt automatisch, niet-Nederlandse kentekens moeten momenteel eenmalig handmatig worden geregistreerd via internet. De eisen gelden voor zowel Maasvlakte 1 als 2, in het rood gearceerde gebied van de afbeelding hiernaast.

Naleving en handhaving

Vanaf 1 oktober kunnen vrachtauto’s worden geregistreerd en kunnen ontheffingen worden aangevraagd. Tot 1 december worden bij overtredingen van het verkeersbesluit en de registratieverplichting waarschuwingen uitgedeeld. Vanaf 1 december wordt gehandhaafd met camera’s en fysiek toezicht.

Boete

Bij geconstateerde overtredingen van de geslotenverklaring van vrachtauto’s wordt de eigenaar van het voertuig vanaf 1 december beboet. Dit jaar bedraagt de boete 90 euro per overtreding. Voor het niet geregistreerd zijn van de vrachtauto bij oprijden van de Maasvlakte bedraagt de boete 340 euro voor personen en 2250 euro voor rechtspersonen, bijvoorbeeld bedrijven.

Informatie en aanvragen

Op internet biedt de gemeente Rotterdam uitgebreide informatie in Nederlands en Engels, inclusief het verkeersbesluit en de regels rond ontheffingen. Vanaf 1 oktober is het mogelijk om voertuigen te registreren en ontheffingen aan te vragen via deze website. Ook vragen om een uitzondering door onvoorziene omstandigheden kan vanaf 1 oktober via deze pagina. Bedrijven en individuele rijders kunnen vragen stellen bij de gemeente Rotterdam, e-mail vvso@rotterdam.nl.

Kosten

Registratie van voertuigen is gratis, het aanvragen van ontheffingen (voor een dag) kost 9,95 euro per keer. De aanvraag van een uitzondering (voor langere tijd) kost 178,50 euro.

Meer informatie

Bedrijven en individuele rijders kunnen vragen stellen bij de gemeente Rotterdam, e-mail vvso@rotterdam.nl.