03-03-2015  Bij Beurtvaartadres is de nieuwe uitgave ‘Toelichting op de AVC 2002’ verkrijgbaar. Het boek, geschreven door prof. mr. Claringbould, deskundige op het gebied van vervoerrecht, is een artikelsgewijze toelichting op de Algemene Vervoercondities 2002. De uitgave is een bron van informatie voor alle verladende leden die vaak te maken hebben met contracten in het wegvervoer en wegvervoer in het algemeen.

Voorwaarden

De AVC 2002 zijn algemene voorwaarden geschreven door verladers (EVO) en vervoerders (TLN) binnen de Stichting Vervoeradres. Met de AVC 2002 wordt beoogd een eerlijke en evenwichtige set voorwaarden voor de branche beschikbaar te houden, waarmee verladers en vervoerders op eenvoudige wijze met elkaar kunnen contracteren.

Bestellen

‘Toelichting op de AVC 2002’ is te bestellen via de webshop van Beurtvaartadres (wel eerst even inloggen) en kost 75 euro.