18-01-2012  De vervoerder die nog geld tegoed heeft van een verlader houdt steeds vaker lading vast totdat hij zijn geld binnen heeft. De vervoerder beroept zich daarbij op het ‘retentierecht’, dat hem toestaat ‘op de lading te zitten’ tot de oude facturen zijn betaald. De juridische afdeling van EVO ziet een toename van het aantal van deze gevallen.

Middel

Het inroepen van retentierecht is een belangrijk middel voor vervoerders om betaling te verkrijgen van openstaande facturen. Daarbij speelt mee dat de waarde van de goederen bijna altijd de hoogte van de openstaande vorderingen overstijgt. Maar geadresseerden van lading worden vaak onevenredig getroffen door retentierechten. Zij lijden schade omdat zij zelf niet aan hun leveringsverplichtingen tegenover hun eigen klanten kunnen voldoen zolang de vervoerder de lading vasthoudt. Daarbij komt dat in veel gevallen de openstaande vorderingen niet door de geadresseerde moeten worden betaald, maar door andere partijen in de vervoersketen, zoals de hoofdvervoerder, expediteur of afzender.

Lading

De Nederlandse wet staat de vervoerder slechts een retentierecht toe om de vrachtprijs voor het vervoer van de vastgehouden lading te krijgen. Vervoerders bedingen vaak contractueel verdergaande retentierechten, bijvoorbeeld door toepassing van de AVC 2002, waardoor ze een lading ook mogen vasthouden om betaling van oudere facturen te verkrijgen. In de praktijk wordt echter ook vaak onrechtmatig lading vastgehouden. EVO adviseert ladingeigenaren die zich geconfronteerd zien met retentierechten zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen. De juridische afdeling van EVO staat u graag terzijde.