31-03-2017  De Inspectie Leefomgeving en Transport geeft toestemming voor een varende ontgassingsinstallatie, de zogenaamde ‘Don Quichot’. evofenedex is tevreden met de verleende toestemming.

Belastend

Bij het overslaan en ontgassen van koolwaterstoffen op schepen en installaties ontstaan zogeheten vluchtige organische componenten (VOC) die achterblijven in de tanks en schepen. Het ontgassen van binnenvaarttankschepen in de atmosfeer is belastend voor het milieu en kan bij langdurige blootstelling schadelijk zijn voor de gezondheid. Voor binnenvaarttankschepen is het op steeds meer locaties verboden om in de atmosfeer te ontgassen.

Ontgassen verleden tijd?

Afgelopen zomer werd de eerste varende ontgassingsinstallatie, de ‘Don Quichot’ gedoopt. De Don Quichot is de eerste varende ontgassingsinstallatie voor binnenvaartschepen ter wereld. Op de Don Quichot zit een gaswasser die  in combinatie met een UV-installatie dampen reinigt. Door deze toepassing kan een grote reeks van stoffen, maar ook samenstellingen van stoffen worden behandeld en geneutraliseerd. Het restant van de schadelijke dampen wordt geabsorbeerd door een speciaal ontworpen koolstof van palmpitten met een rendement van 10-15%.

Achter praktijk aan

De huidige regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren, in het specifiek het ADN, staat het ontgassen via het systeem van het schip Don Quichot niet toe. De ILT heeft na uitgebreide veiligheidsanalyses besloten toestemming te verlenen aan alle schepen op de Nederlandse binnenwateren om gebruik te maken van de ontgassingsinstallatie Don Quichot.

Internationaal traject

De toestemming is verleend tot 1 februari 2019. In de tussentijd loopt er een internationaal traject om de regelgeving op deze nieuwe ontwikkeling aan te passen. evofenedex is tevreden met de verleende toestemming. Innovatieve ontwikkelingen zoals de Don Quichot mogen niet door achterblijvende regelgeving worden beperkt.