02-05-2013  Kroatië treedt op 1 juli toe tot de Europese Unie. Dit heeft btw-technische gevolgen voor het internationale handelsverkeer en de logistieke sector.

In- en uitvoer

Zo wordt de invoer van goederen uit Kroatië een intracommunautaire verwerving en wordt uitvoer naar Kroatië een intracommunautaire levering/installatielevering, wat weer invloed heeft op:

  • verificatie van btw-nummers
  • aangifte omzetbelasting
  • ICP-aangifte
  • INTRASTAT-aangifte
  • facturen
  • art.-23-vergunning
  • gebruik afhaalverklaring

Facturatie

Daarnaast verandert de wijze van facturatie en de verwerking daarvan in de aangifte omzetbelasting ten aanzien van diensten. Dit geldt zowel voor diensten aan ondernemers als diensten aan Kroatische particulieren. De verwerking van facturen van Kroatische dienstverleners is ook aan verandering onderhevig. Ook kan een ondernemer worden geconfronteerd met een Kroatische btw-registratie, bijvoorbeeld wanneer lokaal goederen worden gekocht en doorverkocht.

Registratie

Bij leveringen vanuit Nederland aan Kroatische particulieren is een registratie aan de orde als de drempel voor afstandsverkopen wordt overschreden.

Factuurdatum

Tot slot is de wijze van teruggaaf van in Kroatië betaalde btw afhankelijk van de factuurdatum. Voor facturen met een datum van vóór 1 juli geldt een andere procedure dan voor facturen met een factuurdatum vanaf 1 juli.

EVO-Kennisbank

Voor EVO-leden staat gedetailleerde informatie over de btw-gevolgen van de toetreding van Kroatië in de EVO-Kennisbank.

Btw-specialisten

EVO-leden kunnen gratis toegang krijgen tot Btw-Plaza, een samenwerking van EVO met Van Driel Fruijtier btw-specialisten.