‘Toezichthouders moeten snel investeren in extra capaciteit voor Brexit’

Douaneformaliteiten grootste zorgpunt voor Brexit, zo stelt KPMG.

18-01-2018  Bedrijven die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk (VK) en overheden moeten zich voorbereiden op een ‘harde Brexit’ per 29 maart 2019. Op dit moment hebben Nederlandse en Britse toezichthouders onvoldoende capaciteit om de aanvullende controles en inspecties op te vangen. Hierdoor dreigen knelpunten in de handel en logistiek te ontstaan.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van KPMG, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Milieu. We leverden een grote bijdrage aan de totstandkoming van het onderzoek en reageerden vanochtend op BNR op de uitkomsten.

Kosten

In lijn met het evofenedex onderzoek ‘Brexit, belangrijke belangen’ (voorjaar 2017) toont het rapport aan dat douaneformaliteiten het grootste zorgpunt voor Brexit zijn. Het rapport laat zien dat bedrijven na Brexit jaarlijks zo’n 4,2 miljoen extra aangiften moeten doen bij export en 750.000 bij import. Uitgaande van gemiddelde kosten voor een aangifte van 80 tot 120 euro per zending, lopen de kosten al op tot zo’n 600 miljoen euro per jaar. Daarbij zijn kosten van invoerrechten, btw en specifieke markttoegangseisen nog niet eens meegerekend, evenals macro-economische effecten.

Voorbereiden

Volgens het rapport moeten bedrijven en overheden nu starten met voorbereiden op een ‘no deal’ scenario. Met name voor de naar schatting 35.000 bedrijven die nu alleen zaken doen in de EU, waaronder het VK, is het essentieel dat ze zich tijdig voorbereiden. Deze groep van met name MKB-bedrijven heeft geen ervaring met douaneformaliteiten en zal daarvoor kennis moeten opdoen en investeren in capaciteit en IT. We zijn deze groep bedrijven momenteel gericht aan het benaderen om ze te helpen met voorbereiden. Wat de uitkomsten van de Brexit-onderhandelingen ook zijn, douaneformaliteiten worden heringevoerd. Het is zaak dat bedrijven daar tijdig op anticiperen.

Toezichthouders

Het rapport stelt terecht dat Britse en Nederlandse toezichthouders (NVWA, Douane) moeten investeren in extra capaciteit om de aanvullende eisen en verplichtingen na Brexit op te kunnen vangen. Op dit moment dreigen bij de douane en NVWA (veterinair) en het Kwaliteits Controle Bureau (plantaardig) knelpunten te ontstaan. Volgens de onderzoekers kan zelfs de mainport-functie van Rotterdam in gevaar komen als de onze toezichthouders niet tijdig anticiperen op Brexit. Uit gesprekken met de toezichthouders herkennen we het beeld dat toezichthouders zich sneller moeten voorbereiden. We roepen de toezichthouders daarom op te schieten, transparanter te zijn over de voorbereidingen en op korte termijn te investeren in extra capaciteit. Zo gaf de Douane eerder aan minimaal 500 extra mensen nodig te hebben, waarbij er op dit moment slechts enkele tientallen zijn aangenomen in aanloop naar Brexit. Dat moet sneller.

Goede handelsafspraken

Het rapport toont het enorme belang voor Nederland aan dat Brussel en London goede handelsafspraken maken en een ‘no deal’ scenario voorkomen. Het is daarom zaak dat goede handelsafspraken worden gemaakt, die de handel na Brexit eenvoudig laten verlopen en de 300.000 Nederlandse banen die gemoeid zijn met de handel van- en naar het VK waarborgen. Een overgangsperiode – met behoud van de huidige situatie – moet worden ingesteld totdat goede handelsafspraken zijn gemaakt. De handelsafspraken moeten in ieder geval zorgen voor een soepele doorgaan aan de grens, eenvoudige douaneformaliteiten, geen invoering van invoerrechten, een gelijk speelveld en zoveel mogelijk gelijke regels.

Peter
Contact

Vragen over de brexit?

Peter helpt je graag verder