19-04-2012  Een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt voorstander van de aanleg van de Blankenburgtunnel als nieuwe oeververbinding bij Rotterdam. Tot genoegen van EVO en TLN. De organisaties vrezen echter dat er een compromis komt waarbij alleen het vrachtverkeer tol moet gaan betalen voor de tunnel. Voor TLN en EVO is deze optie onacceptabel. ‘Pure discriminatie omdat andere weggebruikers geen tol hoeven te gaan betalen’, aldus de organisaties. Bovendien vrezen TLN en EVO dat in navolging van de Blankenburgtunnel, straks ook andere nieuw aan te leggen infrastructuur wordt gefinancierd met tol voor alleen vrachtauto’s.

Overheidstaak

TLN en EVO zijn fel tegenstander van tol voor alleen vrachtauto’s. De aanleg van wegen is in Nederland primair een overheidstaak, waar alle weggebruikers via verschillende heffingen aan meebetalen. De organisaties begrijpen dat er in deze tijden van crisis minder geld is voor een project van deze omvang. Om de aanleg van de tunnel te versnellen, steunen TLN en EVO bij hoge uitzondering een oplossing waarbij alle weggebruikers, dus ook de automobilisten, gaan meebetalen via tol.

Vervolgstappen

Mocht de uitkomst van het debat in de Tweede Kamer uitdraaien op een compromis waarbij alleen vrachtauto’s tol moeten gaan betalen, dan overwegen TLN en EVO vervolgstappen. Ook juridische stappen worden hierbij niet uitgesloten.

De Tweede Kamer praat vandaag verder over de nieuwe oeververbinding.