18-06-2014  Met ingang van 1 juli aanstaande is er voor voertuigen boven de 3500 kilogram totaalgewicht in Letland een tolheffing van kracht.

Op alle hoofdwegen is de tolheffing van kracht, het onderliggend wegennet is uitgezonderd van de tolheffing. Van belang voor de hoogte van de verschuldigde tol is de Euronorm van het voertuig en het totaal aantal assen van het samenstel.

Betaling

De tol kan per dag, week, maand of jaar worden voldaan. Deze kan online worden betaald via www.lvvignette.eu of bij kantoren van de ‘Road Traffic Safety Directorate’ . Op deze kantoren kan men contant dan wel met een betaalkaart afrekenen.

Meer informatie over de tolheffing