09-05-2014  De Nederlandse economie kan sterk groeien als Europa de interne markt voltooit. Dit stelt verladersorganisatie EVO, die daarom de top-10 handelsbarrières heeft gepresenteerd.

Regelbrij

Lidstaten vullen details van Europese wet- en regelgeving nog steeds grotendeels zelf in, wat tot een aanzienlijke hoeveelheid regels leidt die per land verschillen. Ook ontbreekt het voor veel wet- en regelgeving in de Unie aan één loket, waardoor bedrijven bij veel verschillende instanties hun zaken moeten regelen. Volgens EVO bewijst dit dat er van één Europese markt nog lang geen sprake is. De EU moet deze handelsbelemmeringen daarom schrappen of harmoniseren.

Top-10

EVO, belangenbehartiger van 20.000 handels en productiebedrijven, wijst erop dat er in Europa beperkingen gelden voor het inzetten van buitenlandse vervoersbedrijven voor opdrachten binnen één land. Daarnaast verschilt het maximaal toegestane gewicht en lengte van vrachtauto’s per lidstaat. Deze twee handelsbelemmeringen staat op plaats één en twee in de EVO-top-10.

De top-10 werd donderdag overhandigd door adjunct-directeur van EVO Joost Sitskoorn aan Hans van Baalen, lijststrekker van de VVD voor het Europees Parlement. Van Baalen zegde toe met de punten aan de slag te gaan. ‘Ik beschouw dit als mijn spiekbriefje in Brussel. Nederland verdient zijn geld in het buitenland. Ons land heeft belang bij een gelijk speelveld. Wij gaan hier werk van maken.’

Ook Maarten Smit, de nummer drie op de lijst voor de VVD, onderstreepte het belang van harmonisering van wetgeving in Europa. ‘Goederen moeten gewoon zonder obstakels de grens over kunnen. Tolheffingen en overbodige handelingen bij de douane kosten de ondernemers alleen maar tijd. En dat is geld. Deze punten in Brussel aanpakken, is uiteindelijk ook goed voor de consument. Want als de ondernemer minder marge verliest, dan betaalt de consument ook lagere prijzen in de winkel.’

Overzicht Top-10 Europese handelsbarrières