01-02-2012  Het logistieke bedrijfsleven heeft zich gecommitteerd aan een duurzame investering in kennis, innovatie en menselijk kapitaal. Gezamenlijk zijn de bedrijven bereid om 1,5 miljard euro te investeren in 2015, om te vernieuwen in kennis. Maar ook om in samenspraak met kennisinstellingen betere afstemming te vinden tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Samen zetten zij zich in voor een toekomstbestendig onderwijsbestel dat beter is afgestemd op de behoeften van de sector. Dit heeft minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geschreven aan de Tweede Kamer.

Gunstig fiscaal tarief

De overheid ondersteunt innovatieve investeringen door het opzetten van ‘topconsortia van kennis en innovatie’. Hierin krijgen publiek-private samenwerkingen een gunstig fiscaal tarief. De overheid hoopt dat investeringen in innovatie de Nederlandse economie van binnenuit versterken.

Successen

Logistiek heeft als topsector al een aantal successen geboekt; er bestaan namelijk al samenwerkingsverbanden waarin onderwijs en bedrijfsleven succesvol samenwerken om de kwaliteit van instroom op de logistieke arbeidsmarkt te verbeteren.

Drijvende kracht

EVO draagt al jaren bij aan dergelijke samenwerkingen onder meer door als drijvende kracht op te treden bij het Kennisakkoord Logistiek HBO, maar ook bij Stichting Nederland is Logistiek.

Agenda voor samenwerking

Eind 2011 hebben overheid, onderwijs en bedrijfsleven (vertegenwoordigd door belangen- en brancheorganisaties) hard gewerkt aan een agenda voor de samenwerking in de komende jaren. In de komende maanden zoekt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie contact met de betrokken partijen om de plannen uit te werken.