01-06-2012  Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft haar handtekening gezet onder het tracébesluit voor de verdubbeling van de N33 tussen Assen en Zuidbroek. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar verbetering van de bereikbaarheid in Groningen en Drenthe, aldus EVO en TLN.

Economisch belang

De N33 tussen Assen en Veendam is een belangrijke weg voor de ontsluiting van steden en dorpen in het oosten van Drenthe en Groningen. De weg is voor het regionale bedrijfsleven van economisch belang. Dat blijkt uit het hoge aandeel vrachtverkeer dat van de verbinding gebruikmaakt. EVO en TLN hebben daarom bij regionale en landelijke politiek lange tijd gepleit voor verdubbeling van de weg.

Ongelijkvloerse afwikkeling

Vorig jaar reserveerde de provincie Groningen aanvullend budget om een klaverblad aan te leggen bij de kruising met de A7 bij Zuidbroek in plaats van enkele rotondes. De aanleg van het klaverblad was een belangrijke wens van het bedrijfsleven omdat het zorgt voor een ongelijkvloerse afwikkeling van het verkeer tussen de N33 en de A7.

Planning

Het tracébesluit ligt tot 12 juli ter visie. Afhankelijk van de afhandeling van bezwaarprocedures bij de Raad van State kan de verdubbeling in maart 2015 zijn gerealiseerd. EVO en TLN vinden het van groot belang om deze termijn te halen, omdat de werkzaamheden aan de Zuidelijke ringweg Groningen in 2015 starten. De N33 is dan een belangrijke omleidingsroute.

In totaal kost de verdubbeling van twee naar vier rijstroken ongeveer 170 miljoen euro.