17-05-2011  De organisaties RAI Vereniging en TLN willen dat de veiligheidseisen voor tractoren worden aangescherpt. Zij hebben hiervoor een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.

EVO onderschrijft het standpunt van RAI Vereniging en TLN dat de veiligheid van trekkers voor verbetering vatbaar is. De twee brancheorganisaties gaan volgens EVO echter veel te ver met hun voorstel voor invoering van dezelfde regels, kwaliteitseisen en heffingen voor trekkers op de openbare weg als voor vrachtauto’s.

Trekkers komen niet zonder reden op de weg. De stukken landbouwgrond zijn veelal verspreid en gescheiden door wegen.

Daar komt bij dat het wat ver gezocht is om te spreken van oneerlijke concurrentie, aangezien het brandstofverbruik van een trekker aanzienlijk hoger is dan van een vrachtauto. Rijden met een trekker over grote afstanden is daarom economisch gezien niet aantrekkelijk.

Wel kan EVO zich vinden in het voorstel van RAI en TLN om een trekkerrijbewijs in te voeren ter vervanging van het trekkercertificaat voor 16- en 17-jarigen. Hier heeft de verladersorganisatie zich altijd positief over uitgesproken omdat dit echt de verkeersveiligheid ten goede komt.

Ook de brede initiatiefgroep onder leiding van Karla Peijs, waar TLN nota bene deel van uitmaakt, pleitte hier vorig jaar voor. Net als deze initiatiefgroep is EVO echter fel tegen invoering van een kenteken voor trekkers. Er is namelijk geen enkele relatie met verkeersveiligheid en de administratieve lasten voor het bedrijfsleven nemen onevenredig toe.

Ook RAI en TLN een vergelijkingstest laten uitvoeren naar de verschillen in veiligheid tussen tractoren en vrachtauto's. Volgens EVO is dat laatste niet opportuun; de techniek van beide voertuigen is totaal verschillend, evenals de functie en de terreinen waarop ze rijden. Het is appels met peren vergelijken.