Icoonproject ‘Slimme Retourlogistiek’ koppelt producenten aan logistiek dienstverleners

Leestijd 2 minuten

11-5-2021  Zonder goed georganiseerde retourketens kan een circulaire economie niet functioneren. Er is bij producenten en logistiek dienstverleners in veel gevallen nog onvoldoende kennis om retourlogistiek slim en efficiënt uit te voeren. Daarom wil de Transitieagenda Consumptiegoederen beide partijen bij elkaar brengen in het project ‘Slimme Retourlogistiek’. Dit start in september 2021.

In een circulaire economie blijft de waarde van producten, componenten en materialen zoveel mogelijk behouden. Dit kan bijvoorbeeld door deze te hergebruiken, repareren, opwaarderen of een andere bestemming te geven. In de meeste gevallen moeten de goederen daarvoor eerst naar een andere locatie gebracht worden. Dat is lang niet altijd een vestiging van de voorgaande schakel in de keten, het kan ook om een geheel andere partij gaan. De logistiek die hiervoor nodig is, is ingewikkeld. Soms zijn er bepaalde handelingen nodig zoals sorteren of demonteren, de prijs moet acceptabel zijn en vanzelfsprekend moet het zo duurzaam mogelijk uitgevoerd worden. Uit verhalen van producenten en logistiek dienstverleners blijkt dat zij regelmatig worstelen met deze opgave.

Krachten bundelen

Het project ‘Slimme Retourlogistiek’, een initiatief van de Transitieagenda Consumptiegoederen, is bedoeld om hierover kennis op te doen en ondernemers te helpen. In het project worden fabrikanten en ondernemers met circulaire ambities gekoppeld aan logistieke dienstverleners. Hoe kunnen zij hun krachten bundelen om retourstromen slimmer in te richten? Hoe kunnen ze bouwen aan gezamenlijke verdienmodellen?

De Transitieagenda Consumptiegoederen is een van de vijf agenda’s die de Rijksoverheid in 2018 samen met deelnemers aan het Grondstoffenakkoord heeft vastgesteld, met als doel de Nederlandse economie voor 2050 circulair te maken. Andere agenda’s zijn Biomassa en voedsel, Kunststoffen, Maakindustrie en Bouw.

De initiatiefnemers zijn op zoek naar circulaire ondernemers, producenten met circulaire ambities, logistiek dienstverleners en transportbedrijven die willen werken aan uitdagingen op het gebied van retourlogistiek. Wil je meedoen of meer weten over dit icoonproject? Meld je dan bij Roos Janssen, programmamanager bij Transitieagenda Consumptiegoederen via roos.janssen@hetgroenebrein.nl of 06 2729 5823.