03-05-2012  EVO en de douane hebben een eerste resultaat geboekt in het verbeteren van de systemen voor aangiften in- en uitvoer.

Dit jaar willen douane, EVO, Fenex, de Verenigde Software Leveranciers en andere partijen zich inzetten voor realisatie van het project 'Hoogbeschikbaarheid douanesystemen' en vernieuwing van aangiftesystemen. Het werk vordert.

Hoogbeschikbaarheid douanesystemen

De organisaties hebben begin dit jaar een gezamenlijk projectplan vastgesteld. Hierin is afgesproken om de beschikbaarheid van de douanesystemen te verhogen van 93 naar minimaal 97,5 procent eind 2012 en naar 99,5 procent op langere termijn. Grote vooruitgang is er geboekt in de werkgroep communicatie. Op de site van de douane (zie link) is nu een rapport 'Beschikbaarheid douanesystemen' te vinden. Daarmee heeft de douane voldaan aan wensen van EVO om storingen transparant te maken.

AGS

AGS is het nieuwe aangiftesysteem van de douane. Dit systeem vervangt de oude automatiseringssystemen Sagitta Invoer, Sagitta Uitvoer en GPA. AGS wordt gefaseerd ingevoerd. AGS 1 (opslag) is operationeel en draait naar behoren. Het aantal aangiften in AGS 1 is echter zeer laag. Een echte test voor AGS komt met de implementatie van AGS 2 (invoer), begin volgend jaar.

Software

Om AGS 2 te gebruiken is het waarschijnlijk dat er aanpassingen gedaan moeten worden in de eigen software van bedrijven. Informatie hierover van de douane is te vinden in de bijlage.