04-03-2013  De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek laten een lagere groei van transport zien. Vooral binnenlands vervoer en de binnenvaart hebben het vorig jaar moeilijk gehad. Dat zal in 2013 niet anders zijn. Deze verwachting staat in de sectorupdate transport van de sectoreconomen van ABN AMRO. Vooral de binnenvaart blijkt hard geraakt: een daling van 6,9 procent in 2012.

Lichtpuntjes

Lichtpuntjes in de transportsector zijn er evenwel ook, aldus de bank. Zo laten de zee- en kustvaart en logistieke dienstverleners een groei van de omzet zien. Na een stijging van de omzet met 5,4 procent in 2011, is in 2012 de omzet van de logistieke dienstverleners nog met 3,3 procent gestegen. De overslagbedrijven bevinden zich al weer een poos boven het niveau van voor de crisis. De financiële weerbaarheid van logistieke dienstverleners ligt ook hoger dan bij de transporteurs, gezien de geringe stijging in het aantal faillissementen in deze branche.

Hoge faillissementscijfers

Verschillende branches in de transportsector hebben het  moeilijk. Dit uit zich onder andere in het relatief hoge aantal faillissementen in de transportsector. In het vervoer over land zijn volgens het CBS 292 ondernemers failliet gegaan, volgens Graydon ligt het aantal failliete wegvervoerders op 218. In het vervoer over water ligt dit aantal op 46, een stijging van 130% ten opzichte van 2011. Voor de gehele transportsector geldt een stijging van 48% ten opzichte van het jaar ervoor. Het grootste probleem blijft de sectorbrede overcapaciteit, waardoor concurrentie en prijsdruk een dagelijkse worsteling voor ondernemers vormen.