16-09-2011  EVO en TLN constateren dat in de nieuwe Rijksbegroting het belang van goede achterlandverbindingen voor de Nederlandse economie wordt erkend.

Transportaders

Door Oost-Nederland loopt een aantal cruciale achterlandverbindingen. Transportaders als de A1, A12, A15, Waal en Betuweroute ontsluiten de luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven via weg, water en spoor met Duitsland en Centraal-, Noord- en Oost-Europa.

Investeringen

Als de bereikbaarheid in Oost-Nederland verslechtert, heeft dat grote gevolgen voor de economische ontwikkeling van de Randstad én voor de economische ontwikkeling van regio’s als Arnhem-Nijmegen, Twente, de Stedendriehoek en Zwolle-Kampen. Oost-Nederland produceert 16 procent van het bruto nationaal product; investeringen in deze regio zijn daarom van groot belang voor Nederland.

Aanbesteden

Volgens EVO en TLN zorgt een innovatieve wijze van aanbesteden - waarbij de markt eerder wordt betrokken - ervoor dat projecten eerder worden gerealiseerd en dat er beter inzicht ontstaat in de kosten. Ook in Oost-Nederland komt dit gelukkig van de grond.

Daadkracht

Gezien de bezuinigingen die het Rijk de komende jaren moet doorvoeren, hebben met name Gelderland en Overijssel daadkracht getoond. Zij leveren naar verwachting grote financiële bijdragen aan onder meer de A1 tussen Apeldoorn en Twente en de doortrekking van de A15 van het knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Voor de regionale economische ontwikkeling kunnen deze investeringen een belangrijke impuls zijn.