Zoetermeer, 16 september 2011

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO zijn overwegend positief over de plannen van het Kabinet voor het jaar 2012. Nederland moet hard bezuinigen om de financiële begroting weer op orde te krijgen. Het Kabinet kiest in deze begroting echter terecht voor logistiek als motor voor duurzame ontwikkeling van onze economie en zet de ingeslagen koers uit het regeringsbeleid door. EVO en TLN zijn verheugd dat de financiering voor belangrijke investeringen voor onderhoud en aanleg van infrastructuur op peil blijft.


Belangrijke economische regio

TLN en EVO constateren dat in de nieuwe Rijksbegroting het belang van goede achterlandverbindingen voor de Nederlandse economie wordt herkend. Door Oost-Nederland loopt een aantal cruciale achterlandverbindingen van de mainports. Transportaders als de A1, A12, A15, Waal en Betuweroute ontsluiten de luchthaven Schiphol en de Rotterdamse haven via weg, water en spoor met Duitsland en Centraal-, Noord- en Oost-Europa. Wanneer de bereikbaarheid in Oost-Nederland zou verslechteren, heeft dat grote gevolgen voor de economische ontwikkeling van de Randstad én voor de economische ontwikkeling van regio’s als Arnhem – Nijmegen, Twente, de Stedendriehoek en Zwolle – Kampen. Oost-Nederland produceert 16 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP) en investeringen in deze regio zijn daarom van groot belang voor de BV Nederland.

Daadkrachtige regionale overheden

EVO en TLNvinden dat een innovatieve wijze van aanbesteden - waarbij de markt eerder wordt betrokken - voordelen heeft, zoals een snelle realisatie van projecten en een beter inzicht in de kosten. Ook in Oost-Nederland komt dit gelukkig van de grond. Verder zijn TLN en EVO zeer te spreken over de daadkrachtige opstelling van de regionale overheden in Oost-Nederland. Gezien de bezuinigingen die het Rijk de komende jaren moet doorvoeren, hebben met name de provincies Gelderland en Overijssel daadkracht getoond door naar verwachting grote financiële bijdragen te leveren aan bijvoorbeeld de A1 tussen Apeldoorn en Twente en de doortrekking van de A15 van het knooppunt Ressen naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Voor de regionale economische ontwikkeling kunnen deze investeringen een belangrijke impuls vormen.