08-09-2015 De Raad van Transportministers heeft vandaag in Luxemburg overeenstemming bereikt over het Vierde Spoorwegpakket. Dit is de naam voor een pakket aan maatregelen om het gebruik van de spoorwegen in Europa open te stellen voor concurrerende dienstverleners. 

Concurrentie

Doel van het pakket is om de groei van het spoorvervoer door het vergroten van het concurrentievermogen van spoordiensten. EVO stelt in een reactie dat dit besluit de realisatie van de doelen van het Vierde Spoorwegpakket naderbij brengt. Vooral de voorstellen die zijn gedaan over het beheer van het netwerk hebben gevolgen voor het goederenverkeer per spoor.

Meer keus

EVO juicht de concurrentie toe. Als de voorstellen ook de behandeling door het Europees Parlement overleven, dan leiden deze tot meer keus voor de verlader en daarmee een hoger serviceniveau.

Techniek

EVO vindt het belangrijk is dat de ministers van de lidstaten in dit politiek gevoelige dossier overeenstemming hebben bereikt. Het is van belang dat ook in de andere pijler  (de technische) voortgang wordt geboekt.  Met die pijler wordt vooral een harmonisatie van de technische eisen aan netwerk en materieel beoogd.