Zoetermeer, 14 juni 2013

Volumes dalen, kwaliteit vervoer blijft op peil, aldus verladende bedrijven

Verladers zijn grotendeels tevreden over het transport van hun goederen. Handels- en productiebedrijven geven het goederenvervoer over de weg het hoogste beoordelingscijfer. Het minst positief zijn ze over het spoorvervoer. Dit blijkt uit een onderzoek van verladersorganisatie EVO en Nieuwsblad Transport.

EVO, belangenbehartiger van handels- en productiebedrijven, houdt ieder jaar samen met Nieuwsblad Transport ‘De grote verladersenquête’. In dit onderzoek wordt verladers, de opdrachtgevers van transport, gevraagd naar hun ervaringen met verschillende vervoersmogelijkheden op het gebied van prijs en kwaliteit.

Beoordeling

De ondervraagde bedrijven beoordelen het wegvervoer met een 7,9. Daarmee scoort vervoer over de weg net iets hoger dan luchtvrachtvervoer: 7,8. Over de hele linie oordelen verladers dit jaar iets milder over hun dienstverlener dan de afgelopen jaren. Alleen de binnenvaart (7,5) en de zeevaart (7,2) moesten genoegen nemen met een net iets lager cijfer dan in voorgaande jaren. Het spoorvervoer (6,9) werd het meest kritisch beoordeeld. Daarmee scoort het spoorgoederenvervoer iets hoger dan in 2012, maar nog altijd lager dan andere vervoersmogelijkheden.

Volumes

De transportsector heeft het moeilijk. Het onderzoek toont aan dat dit mede valt te verklaren door afnemende vervoersvolumes. Eén op de drie verladers, de klanten van transportbedrijven, heeft minder goederen te vervoeren dan in 2012. Iets meer dan een kwart van de verladers zag het vervoersvolume het afgelopen jaar nog wel stijgen. Het gaat de verladers dus minder voor de wind. Het is daarom logisch dat veel verladers (53 procent) aangeven zich door de crisis meer dan voorheen gedwongen te voelen om kosten te besparen op hun logistieke operatie.