Een grote meerderheid van de managers in de Nederlandse transportsector vindt dat de vrachtpositie van Schiphol onder druk staat.

24-11-2015 Precies 81 procent van de Nederlandse vrachtmanagers vreest voor de positie van Schiphol als het gaat om luchtvracht. Met name het wegvallen van vrachtbestemmingen door de afbouw van de vrachtvloot van Martinair is reden voor zorg. Dat blijkt uit marktonderzoek onder lezers van Nieuwsblad Transport aan de vooravond van het jaarlijkse luchtvrachtdebat

Andere bezorgde managers wijzen op de eerdere fusie van de vrachtactiviteiten door KLM en Martinair ‘waardoor vrachtbestemmingen zijn weggesneden’, de hogere afhandelingstarieven op Schiphol vergeleken met buitenlandse luchthavens en de rol van de Nederlandse douane, ‘die altijd het beste jongetje van de klas wil zijn’.

Liberaal

Rond de 17,5% van de ondervraagden gelooft dat de marktpositie van Schiphol niet tanende is en wijst er op dat de luchthaven nog steeds een van de meest liberale luchthavens van de wereld is en dat Schiphol ‘genoeg facetten heeft om succesvol te zijn, zolang de juiste keuzes’ worden gemaakt.

Open skies

Uit het onderzoek blijkt verder dat 65 procent van de ondervraagden vindt dat een ‘open skies’-systeem voor vrachtvluchten een goede zaak is voor Schiphol. ‘Het zal de markt zeker helpen’ en ‘meer diversiteit en capaciteit zorgt dat expediteurs aan- en afvoer meer op Schiphol concentreren’, zijn enkele opmerkingen. Tegenstanders van een meer liberaal vrachtbeleid zijn vooral bezorgd over de negatieve gevolgen die dit heeft voor de positie van KLM Cargo en dochterbedrijf Martinair op de luchthaven.

Luchtvrachtdebat

De resultaten van het onderzoek zullen nader worden besproken met onder meer Tweede Kamerleden op het nationale luchtvrachtdebat van ACN, EVO en Nieuwsblad Transport, donderdag 26 november in het Aviodrome van Lelystad Airport. Daar zullen ook de laatste resultaten van een onderzoek van SEO Economisch Onderzoek bekend worden gemaakt over de internationale vrachtpositie van Schiphol.

Bekijk nationale luchtvrachtdebat