06-02-2013  De uitvoering van de verdubbeling van de Traverse Harlingen kan van start gaan. De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag het enige beroep tegen het tracébesluit ongegrond verklaard.De N31 is de directe verbinding tussen Amsterdam en Leeuwarden via de Afsluitdijk en Harlingen.

Voorbereiding

Rijkswaterstaat, provincie Fryslân en gemeente Harlingen zijn inmiddels begonnen met de voorbereidende werkzaamheden. In de eerste helft van 2014 is waarschijnlijk bekend welke aannemer het werk zal bouwen en in 2017 wordt de N31 Traverse Harlingen, die verdiept wordt aangelegd, opengesteld voor het verkeer.

Goede verbinding

Met de aanpak van de traverse Harlingen en aanleg van de Haak om Leeuwarden ontstaat een goede verbinding tussen Friesland en de noordelijke Randstad. EVO heeft zich in het verleden hard gemaakt voor verbetering van deze verbinding van het hoofdwegennet. De organisatie gaat binnenkort in gesprek met Rijkswaterstaat en de provincie om de hinder die ontstaat door de wegwerkzaamheden voor weggebruikers en bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken.