07-01-2014  Fenedex vraagt de medewerking van exporteurs voor het onderzoek Trends in Export 2014. Voor de zestiende keer doen Fenedex en Atradius onderzoek naar de trends, knelpunten en verwachtingen van ongeveer 4000 exporterende bedrijven in Nederland.

Vooruitzichten

Fenedex wil met de resultaten van de enquête de vooruitzichten van exporterend Nederland in kaart brengen. De resultaten geven ieder jaar goed inzicht in de exportontwikkelingen en verwachtingen en meningen van Nederlandse exporteurs.

Stadia

Dit jaar staat het thema: 'Fases van internationalisatie' centraal. Het onderzoek moet duidelijk maken in welke stadia van internationalisatie de Nederlandse exporteurs zich bevinden en welke groeistrategieën zij kiezen.

Het onderzoek loopt tot 31 januari. De resultaten worden op 3 april besproken tijdens het evenement 'Trends in Export' van Fenedex.

Vul de online vragenlijst in