31-03-2015  Tijdens het Fenedex-congres ‘Trends in Export’ in Fort Voordorp te Groenekan worden de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek ‘E-export. Hoe ver is exporterend Nederland?’ Het rapport richt de focus op nieuwe markten en heeft extra aandacht voor de kansen en bedreigingen in de snel veranderende wereld. Enkele belangrijke uitkomsten:

Exporteurs realiseren groei in 2014

Exporteurs geven aan dat de export in 2014 met 8,5% is gegroeid. Dit percentage ligt lager dan de 11% die zij vorig jaar uitspraken in dit onderzoek, maar hoger dan de vorig jaar gerealiseerde groei van 8%.

Verwachtingen 2015 positief

Voor 2015 spreken Nederlandse exporteurs een gemiddelde groeiverwachting van 9% uit. Respondenten blijven positief over hun exportkansen.

Herstel exporteursvertrouwen zet niet door

Het vertrouwen in het wereldwijde economische klimaat is dit jaar iets lager dan vorig jaar, toen het hoogste cijfer sinds 2009 werd gegeven. Het gemiddelde exporteursvertrouwen komt dit jaar uit op een 6,5. Het is voor het eerst sinds 2012 dat het vertrouwen licht afneemt. Dit past in het beeld van de volatiele omgeving waarin men opereert.

Alle sectoren laten groei zien

De tien grootste branches binnen het onderzoek hebben in 2014 hun export allemaal zien groeien. Ook voor 2015 zijn zij positief gestemd. De groeiverwachtingen variëren van 4 tot 13%.

EU blijft van cruciaal belang voor export

66% van de totale uitvoerwaarde wordt behaald in landen binnen de Europese Unie. Duitsland was ook in 2014 traditiegetrouw onze belangrijkste handelspartner, gevolgd door België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Buiten de EU blijven Zwitserland, Rusland, de Verenigde Staten, Noorwegen en Turkije onze meest genoemde handelspartners. De Verenigde Staten is aan een langzame comeback bezig en staat voor het eerst sinds 2009 weer in de top 3.

Rusland valt uit top 5 groeimarkten

Voor 2015 verwachten de meeste exporteurs een stijgende exportomzet in markten buiten Europa. De lijst wordt aangevoerd door China en de Verenigde Staten. Rusland staat voor het eerst in jaren niet in de top 5. Wel voert dit land de lijst aan van landen waar een dalende exportomzet wordt verwacht. Oekraïne staat op de tweede plek gevolgd door Brazilië, Argentinië en Griekenland.

Noord-Amerika de nieuwe bestemming voor 2015

Bijna de helft van de exporteurs (44%) heeft in 2014 nieuwe exportmarkten betreden. In de top 5 van nieuw betreden markten komt geen enkel Europees land voor. De lijst wordt aangevoerd door China, Brazilië en de Verenigde Staten. Voor 2015 worden Canada en de Verenigde Staten door de meeste respondenten bestempeld als nieuw afzetgebied. Gevolgd door BRICT-landen Turkije, Brazilië en China. Vorig jaar werd de lijst aangevoerd door Rusland, voor 2015 vinden we dit land pas terug op de 42e positie.

Betalingscondities

De kredietwaardigheid van buitenlandse klanten is in 2014 bij ruim de helft van de exporteurs gelijk gebleven. Toch ziet nog 20% een verslechtering van de kredietwaardigheid. Minder exporteurs geven aan strikter geworden te zijn met het hanteren van betalingscondities. Net als in eerdere jaren gebruiken zij vooruitbetaling en kredietverzekering het vaakst om hun betalingsrisico’s af te dekken. De populariteit van kredietverzekering is daarbij fors toegenomen.

Export meest geraakt door conflict Rusland en Oekraïne

Op de vraag welke impact de geopolitieke verschuivingen uit de afgelopen periode op de export hebben, antwoorden de meeste respondenten dat vooral het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de daaruit vloeiende sancties de grootste negatieve impact heeft op hun export. Drie kwart van exporteurs die hier door geraakt worden zagen hun exportomzet dalen met maximaal 35%. Verder hebben ook de onrust in het Midden-Oosten en de Europese boycots tegen Iran en Syrië negatieve gevolgen.

Niet alle exporteurs doen aan risicospreiding

Onder de exporteurs is een duidelijke tweedeling over de manier waarop ze anticiperen op geopolitieke verschuivingen: 45% geeft aan naar meerdere regio’s te exporteren om de risico’s te verminderen, terwijl 46% aangeeft aan hier niet aan te doen. Ook hebben lang niet alle respondenten een ‘plan B’ ter vervanging van het huidige exportplan. 19% van de respondenten heeft altijd een ‘plan B’ klaarliggen maar ruim een derde maakt nooit zo’n plan. Nederlandse exporteurs blijken snel te kunnen reageren op veranderingen. Meer dan de helft geeft aan op ieder gewenst moment zijn focus te kunnen veranderen en nog eens 28% kan dit binnen één jaar.